Opgroeien in de superdiverse samenleving

Leer leerlingen in elkaars culturele achtergrond verdiepen met vijf inspirerende filmeducatie-workshops. Duik in het dossier!

Vandaag zijn nieuwkomers uit alle delen van de wereld afkomstig. Vooral uit Oekraïne en Syrië, maar ook uit Polen, Verenigd Koninkrijk, India, (voormalig) Joegoslavië en China. Leer leerlingen in elkaars culturele achtergrond verdiepen met vijf inspirerende filmeducatie-workshops.

ITHAKA FILMT

Laat nieuwe migranten zich welkom voelen en maak ze wegwijs luidt het advies van de onderzoekers van de WRR. Een prachtig voorbeeld van hoe filmeducatie hierin een rol speelt, is het filmproject Ithaka Filmt voor jonge nieuwkomers. Hemmo Bruinenberg van Common Frames, de stichting/organisatie die de workshop Ithaka Filmt aanbiedt, is expert op het gebied van filmprojecten voor (jonge) nieuwkomers en adviseert ook reguliere scholen.

Filmworkshop voor nieuwkomers

GENERATION Z

Sociale samenhang tussen alle burgers door te zorgen voor goede fysieke en sociale voorzieningen op buurtniveau, ook daar pleit de WRR voor. Lees het interview met de bevlogen Carlo Dias over het filmeducatie-project Generation Z in een Amsterdamse wijk waar veel kinderen uit migrantengezinnen wonen.

Meer over dit buurtinitiatief

MINIKRONIEKEN

Minikronieken is een lesmethode (VO) waarmee leerlingen onder begeleiding van professionele documentairemakers korte films maken die levensverhalen vertellen. In zes tot acht weken maken leerlingen minikronieken (over elkaar) die ontroeren, verbinden en verhalen levend houden. Leerlingen hebben een diepgaand gesprek met hun vertellers wat vooroordelen wegneemt en verbindt.

Meer over dit filmproject

DE FRISSE BLIK

De frisse blik beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van workshops voor en over nieuwkomers (sinds 2007). Alle filmprojecten worden op maat samengesteld. In het project 'De filmers PRO' voor het praktijkonderwijs komen cultuureducatie, mediawijsheid, burgerschapsvorming en 21e eeuwse vaardigheden samen. Met de camera en microfoon stappen ze de wereld in!

Workshops van De frisse blik (vmbo, havo, vwo)

CULTUURREPORTERS

Cultuurreporters biedt een doorlopende leerlijn non-fictiefilm voor het vmbo. Leerlingen leren filmen, interviewen, monteren en ontwikkelen een kritische blik op media. Ze leren elkaars culturele achtergrond goed kennen, zo maken en vertonen ze in het lesblok 'Het land dat in mij leeft' een film over hun eigen familiegeschiedenis waarbij ze hun familie interviewen en archiefmateriaal gebruiken.

Leerlijn voor het vmbo

Impact van de superdiverse samenleving

"Een superdiverse samenleving," dat is wat Nederland typeert volgens onderzoek WWR, Samenleven in verscheidenheid: Beleid voor de migratiesamenleving, 2020. Als kinderen zich erkend en gezien voelen, voelen ze zich meer thuis en presteren ze beter. De interculturele benadering lijkt het beste te werken (WRR 2020, p. 17). Dit is een onderwijskundige aanpak waarbij leerlingen over elkaars culturele erfgoed leren, er ruimte is voor onderling begrip en aandacht voor het tegengaan van discriminatie. Het zorgt ervoor dat kinderen uit die andere culturen zich erkend en betrokken voelen, omdat ook hun kennis over bepaalde onderwerpen ertoe doet. Belangrijke bevinding: bij de interculturele benadering wordt ook de cultuur van de meerderheidsgroep erkend en geapprecieerd.

Feiten

  1. Ongeveer één op de vier inwoners in ons land is zelf in het buitenland geboren of heeft ten minste één ouder voor wie dat geldt.

  2. De cijfers laten een toenemende trend zien; vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000.

  3. Wat zijn de redenen om je land te verlaten? Migranten op de vlucht voor een burgeroorlog, zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië en Eritrea. Onder de praktijkgeschoolde arbeidsmigranten die onder meer in de tuinbouw werken, vinden we onder meer Polen. Theoretisch geschoolden die hier komen om in de informatietechnologie of de financiële sector te werken, onder meer afkomstig uit India, China en het Verenigd Koninkrijk, rekenen we tot de kennismigranten.

  4. Steeds meer migranten wonen tijdelijk in Nederland. Zo hebben scholen in Eindhoven -het Nederlandse Silicon Valley- met een grote instroom van kinderen van Aziatische kennismigranten te maken voor wie het niet vaststaat hoe lang zij in Nederland blijven.

Ontdek meer workshops die het perspectief verrijken.

Meer workshops
Volg ons op