Donna

"Wat ik als filmmaker wil meegeven aan leerlingen is dat ze zich afvragen tot welke omgevingen je je verhoudt - wat doen al die verschillende verwachtingen, opvattingen en (ongeschreven) regels met je?" (Sonia Commandeur)

Identiteit ontwikkelt zich in relatie tot iemands omgeving, maar wat gebeurt er als de verschillende omgevingen waartoe je je verhoudt steeds minder houvast en overkoepelende normen en waarden delen? De dertienjarige Donna probeert zich staande te houden binnen haar thuissituatie, haar vriendengroep en een conventionele schoolomgeving. Terwijl op straat samenhorigheid en erkenning lonken, staat haar identiteit op losse schroeven.

Aan de slag met deze film?

De korte film is gratis te bekijken via de “Bekijk de film”-knop bovenaan deze pagina. Het Nederlands Film Festival heeft lesmateriaal ontwikkeld dat je hieronder kunt vinden. De les kan ingezet worden als voorbereidings- of verwerkingsles waarin enkele korte fragmenten uit de film te zien zijn. Bij ieder fragment horen vragen of opdrachten om dieper op de inhoud en de totstandkoming van de film in te gaan.

Klassikaal of in tweetallen onderzoeken leerlingen de kernboodschap van de film middels kijkvragen of praktische opdrachten, en onderzoeken zij wat hun mening hierover is en hoe zij zelf met de hedendaagse onderwerpen uit de film, zoals identiteit, thuissituatie en vriendschappen, te maken krijgen.

  • Alle leeftijden
  • Grof taalgebruik

Sonia Commandeur Nederland 2021, 15 min

Ga direct naar het lesmateriaal
Thema Coming of age, Identiteit
Filmkenmerken 6-30 minuten

Lesmateriaal

Volg ons ook op:

Bekijk ook eens

Bekijk alle films
Volg ons op