Proeftuin: Van Boek naar Doek | vo, Porteum Lyceum (Lelystad)

Leestijd ca. 5 minuten

Maren

Filmhub Midden

Porteum Lyceum in Lelystad was binnen het thema leesbevordering op zoek naar een multidisciplinair en verdiepend project voor 3 havo.

Waar denk je aan bij lezen en film? Een boekverfilming! Op Porteum in Lelystad zijn de leerlingen uit 3 havo aan de slag gegaan met het verfilmen van delen uit het boek Het Zusje Van van schrijfster Carlie van Tongeren om zo te werken aan leesbevordering en leesplezier.

Carlie en filmdocenten Lisa Giezen, Juan de Graaf en Jeffrey Tomberg hebben de leerlingen begeleid tijdens dit acht weken durende traject. De leerlingen kregen een kick-off waarin Carlie de leerlingen meenam in het herschrijven van een hoofdstuk uit haar boek naar een scène in een filmscenario. In de daaropvolgende lessen gingen de leerlingen zelf aan de slag met hun eigen verfilming, afwisselend onder begeleiding van gastdocenten en hun eigen leraren. De uiteindelijke scènes werden tijdens een feestelijke première vertoond in de filmzaal van de school.

" De leerlingen worden er zekerder van, ze leren samenwerken en ze leren ook van iets heel abstracts iets heel concreets te maken."

Leraar Porteum Lyceum

De proeftuin heeft op Porteum plaatsgevonden in context van de kunstvakken, maar kan ook in context van Nederlands geplaatst worden. Op het Porteum wilt de sectie Nederlands het project nu verankeren. Het project is binnen Porteum dit schooljaar nogmaals uitgevoerd en heeft dit schooljaar ook op het Aeres VMBO in Almere plaats gevonden.

Ben je benieuwd hoe de lessenreeks er inhoudelijk uit heeft gezien? Of wil je ook aan de slag met boekverfilmingen? Download dan hier de lesopzet waarin je kunt vinden wat er in welke les is behandeld.

Best practice

Beleving speelt een grote rol bij het bereiken van leerlingen. De komst van de schrijfster en het vertoningsmoment maken dat het echt gaat leven voor de leerlingen. Zo raken ze gemotiveerd het boek te lezen.

Partners en achtergrondinformatie
Dit project is een samenwerking met De Schrijverscentrale, Flevomeer Bibliotheek en De Kubus. Meer weten over deze proeftuin? Neem contact op met Jurjen via jurjen@filmhubmidden.nl. Meer weten over onze andere proeftuinen? Ga naar filmhubmidden.nl/proeftuin.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op