Proeftuinen: Onderzoek in Flevoland in Utrecht

In schooljaar 2022-2023 gaat Filmhub Midden aan de slag met 15 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uit Midden-Nederland.

In schooljaar 2022-2023 gaat Filmhub Midden aan de slag met 15 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uit Midden-Nederland. Filmhub Midden haalt de filmeducatieve vraag op bij de school, en werkt in nauwe samenwerking met filmeducatieve aanbieders en cultuurbemiddelaars in de regio aan een project dat daarop aansluit. De lessen die we leren over het verankeren en verduurzamen van filmeducatie, delen we graag met iedereen!

Verankering van filmeducatie in Flevoland en Utrecht

Hoe is het gesteld met de verankering van filmeducatie? Om dit te onderzoeken werd er een gigantisch onderzoek uitgevoerd door Emiel Copini van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek bestond uit een enquête die door 500 scholen is ingevuld. De uitkomsten geven een beeld van waar de scholen staan. Wij vatten het uitgebreide verslag samen in twee beeldgrafieken.

Bekijk de resultaten
Volg ons op