Proeftuinen: Onderzoek in Flevoland in Utrecht

In schooljaar 2022-2023 gaat Filmhub Midden aan de slag met 19 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uit Midden-Nederland.

In schooljaar 2022-2023 gaat Filmhub Midden aan de slag met 19 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uit Midden-Nederland. Filmhub Midden haalt de filmeducatieve vraag op bij de school, en werkt in nauwe samenwerking met filmeducatieve aanbieders en cultuurbemiddelaars in de regio aan een project dat daarop aansluit. De lessen die we leren over het verankeren en verduurzamen van filmeducatie, delen we graag met iedereen!

Wat zijn de succesfactoren uit onze Proeftuinen?

Zorg voor ambassadeurs binnen de school

Als je binnen een school een aantal enthousiaste leraren hebt die het belang van filmeducatie zien en kunnen overbrengen, dan kunnen zij de kar trekken op het gebied van filmeducatie en de rest van het team meekrijgen. Het is ook van meerwaarde als de directie de visie ondersteunt en er actief over meedenkt. Dit is te zien op De Stek, Rehobothschool, Laetare, De Lasenberg en STIP VSO.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers visie en deskundigheid


Bied tools en deskundigheidsbevordering voor leraren

Leraren hebben handvatten nodig om aan de slag te gaan met filmeducatie. Een teamtraining kan helpen om het draagvlak te vergroten en te enthousiasmeren, zoals op Laetare, De Stek en Globe College. Daarnaast helpt het om tools, werkvormen en hand-outs te bieden, waarin leraren de belangrijkste informatie nog eens terug kunnen vinden, zoals op Werkplaats Kindergemeenschap en Copernicus.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers deskundigheid en visie


Werk samen met experts

Door de expertise van diverse partijen optimaal te benutten, kun je inhoud en bereik van filmeducatieve projecten optimaliseren. Dit is goed gelukt in de proeftuinen bij Agnesschool, Griffensteyn, Porteum, X11, De Toekomst en Heemlanden.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers samenwerking en programma


Combineer filmeducatie met bestaande vakken

Door filmeducatie te combineren met andere vakken, voelt het niet als iets dat er extra bijkomt. Filmeducatie is bij uitstek geschikt om in te bedden in bestaande lessen en kun je kwijt bij elk vak. Het werkt goed om bestaande opdrachten te verrijken met filmeducatie. Dan is het niet meer extra werk, maar een aanpassing van iets dat je als leraar al doet. Dit is terug te zien in het thematisch werken op De Stek en Laetare en bij de combinatie met taalvakken op De Heemlanden en Het Nieuwe Eemland.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers programma en aansluiting


Bezoek het theater of haal een professional de klas in

5. Bezoek het filmtheater of haal een professional de klas in

Met een bezoek aan een filmtheater en/of een filmprofessional in de klas, komt een project echt tot leven voor zowel de leraren als de leerlingen. Door bovendien te werken naar een concreet einddoel of eindproduct, zoals een vertoning van zelfgemaakte films voor medeleerlingen of ouders, krijgt het project lading voor de leerlingen. Dit is terug te zien in de proeftuinen op de St. Josephschool, Porteum, De Heemlanden, Het Nieuwe Eemland en Copnericus.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers aansluiting en samenwerking


Stap in bij een kant-en-klaar project als eerste stap

Op het moment dat je als leraar of school in kunt stappen in een kant-en-klaar project, is de drempel veel lager. Je bent op dat moment niet verantwoordelijk voor de volledige coördinatie en organisatie, wat het makkelijker maakt de stap te zetten. Dit is terug te zien in de proeftuinen St. Josephschool, De Toekomst en Het Palet.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers programma en samenwerking.


Zorg voor (financiele) middelen

Het is essentieel dat er tijd, budget en middelen zijn voor filmeducatie. Geld kan in samenwerking met andere partijen worden aangevraagd (zoals STIP VSO) of uit eigen budget komen (zoals op Het Nieuwe Eemland). In middelen probeert Filmhub Midden een ondersteunende rol te spelen door iPad-sets aan te schaffen die te huren zijn bij diverse lokale knooppunten.
Deze succesvoorwaarde sluit voornamelijk aan op de pijlers visie en samenwerking.


Verankering van filmeducatie in Flevoland en Utrecht

Hoe is het gesteld met de verankering van filmeducatie? Om dit te onderzoeken werd er een gigantisch onderzoek uitgevoerd door Emiel Copini van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek bestond uit een enquête die door 500 scholen is ingevuld. De uitkomsten geven een beeld van waar de scholen staan. Wij vatten het uitgebreide verslag samen in twee beeldgrafieken.

Bekijk de resultaten

Volg ons op