Proeftuin: Leesbevordering en Filmeducatie | vo, Globe College (Utrecht)

Leestijd ca. 5 minuten

Maren

Filmhub Midden

Filmeducatie gebruiken om leerlingen aan het lezen te krijgen, hoe doe je dat? In onze proeftuin op het Porteum kan je lezen hoe we dit door middel van een boekverfilming hebben gedaan. Maar hoe doe je dit tijdens je dagelijkse lessen én bij alle vakken?

Caroline Wisse is leraar Nederlands op het Globe College in Utrecht en landelijk actief met lezen, leesbevordering, onderzoek, taalbeleid en filmeducatie. Zij kwam met een vraag rondom een samenwerking om leerlingen aan het lezen te krijgen door middel van filmeducatie. Zelf past zij dit al met succes toe in haar eigen vak door de link te leggen tussen kritisch kijken en kritisch lezen. Samen met Caroline zijn we gaan onderzoeken hoe we dit ook bij andere vakken kunnen toepassen.

" De training was zeer verrassend, nooit bij stilgestaan dat film zo’n sterk middel kan zijn voor in de les."

Deelnemer teamtraining Globe College

Om leraren van andere vakken te enthousiasmeren en kennis te laten maken met filmeducatie is er een teamtraining verzorgd voor alle leraren van het Globe College. Uit de evaluatie bleek dat de leraren geïnspireerd en verrast waren door de mogelijkheden van filmeducatie. Wel bleek tegelijkertijd dat, omdat de vakken binnen het voortgezet onderwijs zo van elkaar verschillen, een aantal vakdocenten concrete handvatten en voorbeelden misten.

Deze proeftuin zal doorlopen in het schooljaar 2023 - 2024. Er is een werkgroep gevormd met vakdocenten waarmee we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van filmeducatie toepassen in hun lessen om leesbevordering te stimuleren. Dit geldt dus niet alleen voor de taalvakken, maar ook voor vakken als wiskunde en biologie, waar tekstbegrip en woordenschat een belangrijke rol spelen bij verhaaltjessommen en het begrijpen van informatie. De kansen per vak worden aankomend schooljaar verder onderzocht, net als het ontwikkelen van een teamtraining die zich richt op één vakgebied in plaats van het volledige team.

Best practice

De teamtraining moet meer inzoomen op de mogelijkheden in de verschillende vakken zodat leraren concretere voorbeelden krijgen hoe ze met filmeducatie aan de slag kunnen.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op