Onderzoek in de regio

Wij doen doorlopend onderzoek naar de stand van zaken van filmeducatie in de regio. We delen onze opgedane kennis graag met je!

Doorlopend: Proeftuinen in Utrecht en Flevoland

In schooljaar 2022-2023 gaat Filmhub Midden aan de slag met 15 scholen in het primair en voortgezet onderwijs uit Midden-Nederland. Filmhub Midden haalt de filmeducatieve vraag op bij de school, en ontwikkelt in nauwe samenwerking met filmeducatieve aanbieders en cultuurbemiddelaars in de regio een antwoord op die vraag. De lessen die we leren over het verankeren en verduurzamen van filmeducatie, delen we graag met iedereen!

Benieuwd naar de resultaten?

Doorlopend: Filmeducatie in Beeld

Ook zijn we benieuwd naar de faal- en succesfactoren van filmeducatieve projecten in de praktijk. Daarvoor zoeken we case studies in de regio waar we korte clips van maken. Heb jij een eigen praktijkvoorbeeld van filmeducatie? Mail ons dan! Ook jouw project brengen we graag in beeld.

Bekijk onze case studies

2023-2024: Meer diversiteit en inclusie in de klas met filmeducatie

Hoe kan Filmhub Midden samen met filmeducatieve partners werken aan meer inclusiviteit en diversiteit in en voor de klas? Dat lieten we onderzoeken door wedowe. Uit het onderzoek kwamen 11 adviezen, waar we je graag in meenemen.

Lees meer

2022: Filmeducatie: The Movie

Filmhub Midden nam het afgelopen jaar een kijkje achter de schermen en vroeg zowel leraren als aanbieders van filmlessen naar hun ervaringen met filmeducatie. Wat is het effect van filmeducatieve projecten op leerlingen? Wat zijn succesfactoren en wat is er nodig om film een structurele plek in het onderwijs te geven? In plaats van een onderzoeksrapport op te leveren besloten we een film te maken: Filmeducatie: the Movie!

Bekijk 'm hier

2022: Verankering van filmeducatie in Flevoland en Utrecht

Hoe is het gesteld met de verankering van filmeducatie? Om dit te onderzoeken werd er een gigantisch onderzoek uitgevoerd door Emiel Copini van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek bestond uit een enquĂȘte die door 500 scholen is ingevuld. De uitkomsten geven een beeld van waar de scholen staan. Wij vatten het uitgebreide verslag samen in twee beeldgrafieken.

Bekijk de resultaten

2020-2021: Behoefteonderzoek

We brengen de behoeftes van leraren, cultuurbemiddelaars en cultuuraanbieders in de regio in kaart. Zo brengen we vraag en aanbod nog beter bij elkaar!

Download onze onderzoeksrapportages hier

2019-2020: Stand van zaken

In onze regionale overzichtskaart maakten we inzichtelijk hoeveel filmeducatieve aanbieders er actief zijn in de regio en wat voor aanbod zij hebben. Ben of weet jij iemand die nog mist op deze kaart? Mail ons dan! We zetten je er graag bij.

Bekijk de overzichtskaart
Volg ons op