Onderzoek in de regio

Wij doen doorlopend onderzoek naar de stand van zaken van filmeducatie in de regio. We delen onze opgedane kennis graag met je!

Stand van zaken

In onze regionale overzichtskaart maakten we inzichtelijk hoeveel filmeducatieve aanbieders er actief zijn in de regio en wat voor aanbod zij hebben. Ben of weet jij iemand die nog mist op deze kaart? Mail ons dan! We zetten je er graag bij.

Bekijk de overzichtskaart

Filmeducatie: The Movie

Filmhub Midden nam het afgelopen jaar een kijkje achter de schermen en vroeg zowel leraren als aanbieders van filmlessen naar hun ervaringen met filmeducatie. Wat is het effect van filmeducatieve projecten op leerlingen? Wat zijn succesfactoren en wat is er nodig om film een structurele plek in het onderwijs te geven? In plaats van een onderzoeksrapport op te leveren besloten we een film te maken: Filmeducatie: the Movie!

Kom naar de première

Filmeducatie in Beeld

Ook zijn we benieuwd naar de faal- en succesfactoren van filmeducatieve projecten in de praktijk. Daarvoor zoeken we case studies in de regio waar we korte clips van maken. Heb jij een eigen praktijkvoorbeeld van filmeducatie? Mail ons dan! Ook jouw project brengen we graag in beeld.

Bekijk onze case studies

Behoefteonderzoek

We brengen de behoeftes van leraren, cultuurbemiddelaars en cultuuraanbieders in de regio in kaart. Zo brengen we vraag en aanbod nog beter bij elkaar!

Download onze onderzoeksrapportages hier

Verdiepen en verbreden van het bestaande aanbod

Samen met cultuurbemiddelaars werken we aan leemtes in het filmeducatieve aanbod. Zo creëren we kansen voor aanbieders om hun aanbod te verbreden of verdiepen.

Volg ons op