Eerste hulp bij filmeducatie voor lerarenopleiders

Filmeducatie is het bewust kijken, onderzoeken en maken van beeld. En dat begint bij de leraren van de toekomst! Daarom helpen we ook graag lerarenopleiders met het verwerken van filmeducatie in hun curriculum.

Als lerarenopleider zijn er diverse mogelijkheden om jouw studenten bekwaam te maken op het gebied van filmeducatie. Bij verschillende lerarenopleidingen in regio Midden-Nederland hebben we filmeducatie een plek gegeven in het curriculum.

  1. Bij de Hogeschool Utrecht werken we samen met de sectie digitale geletterdheid en heeft filmeducatie binnen dit vakgebied een prominentere plek gekregen in het bestaande curriculum van de eerstejaars studenten. Een aantal docenten van de HU hebben hun deskundigheid bevorderd rondom filmtechnieken en filmvaardigheden, en kunnen nu daardoor zelf filmeducatieve lessen geven aan hun studenten.

    In het tweede leerjaar krijgt ‘film als informatiebron’ een vaste plek in het curriculum.

    Filmeducatie zal ook een plek krijgen in het derde leerjaar, wat verder uitgewerkt wordt in schooljaar '24-'25.

  2. Op de HKU hebben we een kennismakingscollege filmeducatie gegeven aan de eerstejaars studenten Fine Art & Docent.

  3. Op Windesheim Almere verankeren we filmeducatie door een jaarlijks programma aan alle eerste- en tweedejaars pabo studenten te bieden, als onderdeel van de kunstvakken. Deze zogenoemde 'Dag van de Filmeducatie' vindt jaarlijks plaats in De Nieuwe Bibliotheek in Almere. Het uitgangspunt van dit project is de Filmlijn Almere, die we daar samen met Collage Almere, De Nieuwe Bibliotheek en Corrosia hebben opgezet. Ook dit jaar zijn er weer 50 studenten wegwijs gemaakt in de mogelijkheden en kansen voor filmeducatie in het basisonderwijs.

  4. Bij de Marnix Academie onderschrijft de kunstsectie, na een training van Filmhub Midden, dat filmeducatie een vaste plek verdient binnen het curriculum. Momenteel zijn we samen met de kunstdocenten een aanvraag aan het doen bij de procesgroep van het nieuwe curriculum om 'extra uren' voor filmeducatie te realiseren, zodat filmeducatie kan worden verankerd binnen het curriculum voltijd.

    Dit schooljaar hebben we in samenwerking met Taartrovers een training aangeboden voor studenten van het derde en vierde jaar over filmeducatie voor het jonge kind (onderbouw). 

Meer weten over filmeducatie als lerarenopleider? Ook interesse in hoe jij jouw studenten wegwijs kunt maken in filmeducatie? Of een andere vraag?

Mail Lukas via Lukas@filmhubmidden.nl
Volg ons op