Filmhub Midden in 2023-2025

Leestijd ca. 10 minuten

Maren

Filmhub Midden

Het projectplan van Filmhub Midden voor de schooljaren 2023-2025 is positief beoordeeld door het Filmfonds! Dit betekent dat wij de komende twee schooljaren verder aan de slag kunnen met onze missie om filmeducatie in het onderwijs in Utrecht en Flevoland te verankeren. We vertellen je graag hoe we dat willen gaan doen.

Wat gaan we doen?

Het langetermijndoel van onze activiteiten is om te zorgen dat filmeducatie een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt in de Provincie Utrecht en Flevoland. Om dit doel te bereiken volgt Filmhub Midden, net als de andere Filmhubs, de volgende strategieën:

  1. Aanjagen van de vraag van het onderwijs naar filmeducatie
    Filmhub Midden enthousiasmeert, inspireert en traint (aankomende) leraren om film op een duurzame manier te integreren in hun onderwijspraktijk. We werken hierbij nauw samen met bestaande lokale en provinciale infrastructuren voor cultuureducatie en digitale geletterdheid en ondersteunen deze in hun taak om aanbod en vraag te verbinden.

  2. Versterken van de infrastructuur voor filmeducatie
    Filmhub Midden versterkt het filmeducatief aanbod in kwantiteit, kwaliteit, spreiding en samenhang. We doen dit door het bieden van overzicht, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de verbinding van aanbieders met het onderwijs

Meer weten over onze plannen voor de komende jaren? Download dan hier ons projectplan voor 2023-2025. Daarin lees je alles over wat we willen bereiken en hoe we dat de komende twee jaar willen gaan doen.

Met dank aan

Afgelopen jaar werkten we samen met sterke culturele aanbieders in de regio en ook de komende jaren hebben we een sterke samenwerking met onze kernpartners: Filmtheater De Lieve Vrouw (penvoerder), Hoogt on TourNederlands Film FestivalKunst CentraalFleCk en Collage. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid sluit aan als landelijke partner.

Filmhub Midden wordt financieel gesteund door Nederlands FilmfondsProvincie UtrechtGemeente AmersfoortGemeente UtrechtGemeente Zeist en Provincie Flevoland.

Onze eerdere projectplannen lezen?

  1. Evaluatie 2020-2021

  2. Projectplan 2021-2023

  3. Evaluatie 2021-2022

  4. Evaluatie 2022-2023

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op