Filmhub Midden in 2021-2023

Leestijd ca. 5 minuten

Download hier direct ons projectplan

Maren

Filmhub Midden

Deze maand kregen we goed nieuws: de aanvraag van Filmhub Midden voor de schooljaren 2021-2023 bij het Filmfonds is positief beoordeeld! Filmhub Midden kan de komende twee jaar verder aan de slag met onze missie om filmeducatie in het onderwijs in Utrecht en Flevoland te verankeren.

In juni 2021 rondt Filmhub Midden de pilotfase af. Een uitdagend jaar, dat overschaduwd werd door de coronacrisis, maar waarin we desondanks diverse activiteiten konden uitvoeren. We onderzochten de stand van zaken op het gebied van filmeducatie in de provincie Utrecht en voerden een groot aantal gesprekken met de regionale cultuurbemiddelaars, diverse aanbieders én het onderwijs. We organiseerden events en trainingen. Wil je meer lezen over hoe we terugblikken op onze pilotperiode? Bekijk dan onze evaluatie over 2020-2021. De verworven inzichten en ervaringen zijn de basis van het plan voor de komende twee jaar.

" Filmhub Midden heeft het afgelopen jaar, ondanks de coronacrisis, goede stappen gezet. De plannen voor de toekomst zijn helder geformuleerd en de kernpartners divers. Er spreekt veel ambitie uit de aanvraag [...] die in zijn geheel overtuigt door zijn sterke inhoudelijke visie en de concrete plannen en doelen."

Nederlands Filmfonds (Beschikking Filmactiviteiten Filmhub Midden)

Wat gaan we de komende tijd doen?

  1. Aanjagen van de vraag - Filmhub Midden enthousiasmeert, inspireert en traint (aankomende) leraren om film op een duurzame manier te integreren in hun onderwijspraktijk. 

  2. Versterking filmeducatief aanbod - Filmhub Midden versterkt het filmeducatief aanbod, door overzicht te bieden en de aansluiting op het onderwijs en de algehele kwaliteit, spreiding en samenhang van het aanbod verbeteren.

  3. Verbinden van vraag & aanbod - Filmhub Midden brengt vraag en educatief aanbod samen door afstemming met bestaande provinciale infrastructuren voor cultuureducatie en mediawijsheid.

  4. Monitoring & evaluatie - Filmhub Midden doet onderzoek naar de succesfactoren van filmeducatie en brengt de voortgang ten aanzien van structurele inbedding van filmeducatie in het onderwijs in kaart.

  5. Zichtbaarheid en promotie - Filmhub Midden brengt filmeducatie in beeld voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de provincies Utrecht en Flevoland.

Meer weten over onze plannen voor de komende jaren? Download dan hier ons projectplan voor 2021-2023. Daarin lees je alles over wat we willen bereiken en hoe we dat de komende twee jaar willen gaan doen.

Met dank aan..

Afgelopen jaar werkten we samen met sterke culturele aanbieders in de regio en ook de komende jaren hebben we een sterke samenwerking met onze kernpartners: Filmtheater De Lieve Vrouw (penvoerder), Hoogt on Tour, Nederlands Film Festival, Kunst Centraal, FleCk en Collage. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid sluit aan als landelijke partner.

Filmhub Midden wordt financieel gesteund door Nederlands Filmfonds, Provincie Utrecht, Provincie Flevoland, Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist en Kunst Centraal

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op