Proeftuin: Brugklas Filmdag | vo, Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven)

Leestijd ca. 5 minuten

Maren

Filmhub Midden

Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven was op zoek naar een manier om filmeducatie vakoverstijgend in te zetten en verder te verankeren door middel van een leerlijn? Dit schooljaar is daarom voor de brugklas een Filmdag opgezet, waarin alle brugklassers alle basisvaardigheden film leren.

Werkplaats Kindergemeenschap wilde graag de mogelijkheid bieden om film binnen alle vakken als werkvorm in te zetten. Maar wat is hier allemaal voor nodig? Ten eerste, basiskennis filmvaardigheden voor de leerlingen. Zo ontstond er in samenwerking met Hoogt on Tour een filmdag waarin alle brugklassen in één dag de basisvaardigheden van film leerden. De dag opende met het kijken en bespreken van een aantal korte films met het thema klimaat. Daarna krijgen de leerlingen diverse workshops op het gebied van scenario, film en montage. Op deze manier kregen de leerlingen alle kennis die ze nodig hadden om film te maken.

" Op deze manier is iedere leerling een keer met film in aanraking geweest en leraren kunnen nu aan de slag met film als werkvorm in te zetten."

Leraar Werkplaats Kindergemeenschap

Ten tweede hadden de leraren op Werkplaats Kindergemeenschap houvast nodig bij het geven en beoordelen van filmische opdrachten. Daarom is er in samenwerking met Bekijk 'T een beoordelingsformulier ontwikkeld. Daarnaast is er een werkblad voor leerlingen waarin alle basisvaardigheden nog eens staan uitgelegd met QR-codes naar bijbebehorende uitlegvideo’s. Met deze handige tools wordt het laagdrempeliger voor leraren én leerlingen om aan de slag te gaan met film binnen diverse vakken.

Best practice

Leerlingen al vanaf de brugklas de basistechnieken aanleren, biedt mogelijkheden voor andere vakken om film direct als werkvorm in te zetten.

De gemaakte hand-outs bieden leraren op een laagdrempelige manier de nodige kennis en houvast om film als werkvorm in te zetten en video-opdrachten te beoordelen.

De school is bezig om in elk leerjaar een nieuwe vorm van film aan bod te laten komen. Na de basisvaardigheden in het eerste leerjaar, wordt er nu een plan gemaakt om in de latere jaren de verdieping op te zoeken op het gebied van onder andere animatie, special effects, reclame, uitlegvideo’s en documentaire.

Partners en achtergrondinformatie
Dit project is een samenwerking met Hoogt on Tour en Bekijk 'T. Meer weten over deze proeftuin? Neem contact op met Jurjen via jurjen@filmhubmidden.nl. Meer weten over onze andere proeftuinen? Ga naar filmhubmidden.nl/proeftuin.

Brugklas Filmdag bij jou op school?

Neem contact op met Hoogt on Tour

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op