Proeftuin: Leerlijn diversiteit | vo, Copernicus (Dronten)

Leestijd ca. 5 minuten

Maren

Filmhub Midden

Copernicus College in Dronten heeft een lessenserie rondom het thema Diversiteit voor leerjaar 1 tot en met 6. Hierin wilden zij graag film verwerken. Ze zagen voor zich dat de leerlingen rondom Paarse Vrijdag (9 december 2022) een relevante film zouden kijken en daarover in gesprek zouden gaan. De school zocht hulp bij het kiezen van de film en tips om het gesprek erover te begeleiden.

Als onderdeel van een lessenserie diversiteit zijn er voor elk leerjaar films uitgekozen met het thema diversiteit. Deze films zijn zorgvuldig geselecteerd door Movies That Matter en Filmhub Midden en vervolgens is er in overleg met de school een definitieve selectie gemaakt. Het doel is om dit elk jaar terug te laten komen tijdens de mentorles waarin de mentor over de film in gesprek gaat. 

Over een thema als diversiteit in gesprek gaan aan de hand van een film kan lastig zijn. Vanuit de school kwam daarom de vraag of Filmhub Midden op dit gebied een training kon verzorgen om zo aan deskundigheidsbevordering te werken. Filosofieleraar en Filmleraar van het Jaar Niels Hexspoor van het Corderius College gaat al jaren met zijn leerlingen in gesprek over moeilijke onderwerpen aan de hand van film. Hierom hebben wij hem gevraagd om alle leraren van het Copernicus in Dronten te voorzien van een training in het voeren van dit soort gesprekken in de klas. 

De kennis die in deze training is gedeeld is verwerkt in een hand-out die hier te downloaden is.

De films zijn nu bekeken in de klas tijdens de mentorles maar de school is in contact gebracht met De Meerpaal om deze in het vervolg in een filmzaal te bekijken. Op deze manier wordt er bijgedragen aan de beleving en kan de discussie plaatsvinden op een neutraler terrein dan in het klaslokaal.

Best practice

Het inzettenvan  film heeft een positief effect op de acceptatie van (seksuele) diversiteit is gebleken uit de leerlijn en selectie van films. Leerlingen hebben zich zichtbaar kwetsbaar durven opstellen aan de hand van de films en het nagesprek. 


De training van Niels Hexspoor was een succes en is door de leraren als waardevol beschouwd. Wel kwam duidelijk naar voren dat een aantal leraren het spannend of niet altijd gepast vinden om dit thema tijdens een mentorles te bespreken. Dit omdat zij het gevoel krijgen dat er dan nadruk op het thema wordt gelegd wat voor sommige leerlingen als oncomfortabel beschouwd kan worden. Het bekijken van een film in een filmzaal en het gesprek laten voeren door een externe moderator kan hier een oplossing voor zijn

Partners en achtergrondinformatie
Dit project is een samenwerking van Copernicus Dronten, De Meerpaal en Movies that Matter. Meer weten over deze proeftuin? Neem contact op met Jurjen via jurjen@filmhubmidden.nl. Meer weten over onze andere proeftuinen? Ga naar filmhubmidden.nl/proeftuin.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op