Montessori Lyceum Oostpoort (MLO) in Amsterdam ontwikkelt een leerlijn film

Leestijd ca. minuten

Maaike

Filmhub Noord-Holland

Filmeducatie wordt onderdeel van alle vakken bij het MLO uit Amsterdam

Het Montessori Lyceum Oostpoort (MLO) ontwikkelt vanaf dit schooljaar een leerlijn film. Bij uitstek iets waar de Filmhub bij kan helpen. We coachen de ontwikkeling, verbinden de school aan de filmdocentenpoule en nemen onze techniekkist mee.  

Het idee is dat leerlingen in projectweken filmvaardigheden krijgen aangeboden die doorsijpelen in alle vakken. Op die manier is film dus niet alleen een onderdeel van CKV.

 De eerste projectweek heeft als thema ‘Ik en de ander’. In deze week maken de eerstejaars vlogs over goede doelen. In de periode die daarop volgt maken en verzamelen leerlingen binnen verschillende vakken beelden over Amsterdam. Dat materiaal monteren ze in een volgende projectweek tot een reportage. Zo wordt er voortgebouwd op de kennis van de eerst projectweek en spreidt filmeducatie zich steeds meer uit over de school.  

 Wil je ook aan de slag met een leerlijn film, neem dan contact op met de coördinator in jouw regio. 

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op