Joni Cousins: "Als filmhub zijn we er echt voor leraren"

Leestijd ca. 2 minuten

Tamara

Joni Cousins werkt als consulent West-Brabant voor Filmhub Zuid.

Op wat voor manier ben jij er voor scholen?

"Samen met collega Maaike, ook consulent, zoek ik contact met scholen in heel Brabant. We leggen uit dat we er op veel manieren voor ze zijn. Een vraag vanuit docenten kan klein zijn: welke film past bij dit thema en mijn klas? Willen scholen groots aan de slag en hun curriculum aanpassen, dan kunnen we naar leerlijnen kijken. We zijn er ook om scholen over al het aanbod in de regio in te lichten, van workshop tot bezoek aan een filmtheater maar ook docententrainingen. We hebben een groot netwerk en als een soort makelaar verbinden we onze contacten aan scholen."

Op wat voor manier neemt filmeducatie leraren werk uit handen?

"Met film kun je actuele onderwerpen zoals LHBT+, klimaatverandering en de Black Lives Matter Movement bespreken. Een mooi filmverhaal brengt echt iets teweeg bij leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat film leraren werk uit handen neemt, want curricula bewegen langzaam met de ontwikkelingen in de maatschappij mee, terwijl filmmakers snelle vertalers zijn van wat ons bezighoudt."

Hoe kunnen scholen met film hun curriculum verbreden?

"Van Nederlands en geschiedenis tot maatschappijleer en aardrijkskunde; met film kun je bij elk vak meer betekenis aan de lesinhoud geven. Ook bij CKV liggen veel kansen. Als je film als kunstuiting behandelt, kun je leerlingen van zoveel bewust maken: hoe zit een film in elkaar, hoe kun je als kritische kijker omgaan met wat je ziet, en hoe kun je zelf als maker beter beslissingen nemen? In een les over film zit veel besloten, ook 'filmwijsheid'."

Zes regionale filmhubs (mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Filmfonds) maken onderdeel uit van het Netwerk Filmeducatie (gecoördineerd door Eye Filmmuseum en mogelijk gemaakt door OCW).

Wil je advies van een consulent?

Vind filmhub in jouw regio

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op