Danny's Parade

Danny wil op de Canal Parade een bootje voor homoseksuele jonge tieners, maar dit wordt niet door iedereen geaccepteerd. Deze korte documentaire maakt de complexiteit en de onbegrip in de samenleving duidelijk en volgt Danny zijn plan te realiseren.

Voor de viertienjarige Danny Hoekzema uit Bovenkarspel valt er weinig te beleven. Hij wil graag in contact komen met andere jonge tieners die homoseksueel zijn. Zelf maakt hij geen geheim meer van zijn geaardheid, dus wil hij tijdens de Canal Parade in Amsterdam een boot voor jongeren realiseren. Terwijl hij zoekt naar mensen die met hem mee willen komt zijn plan in de schijnwerpers van de media te staan. In opinieprogramma's wordt er druk over gediscussieerd of zoiets wel kan voor minderjarigen. Ondertussen gaat Danny gewoon door met regelen, want die boot moet er gewoon komen.

Aan de slag met deze film?

Deze korte documentaire is gratis te bekijken via de “Bekijk de film”-knop bovenaan deze pagina. Deze documentaire is geselecteerd door het IDFA. De documentaire schets een beeld van de complexiteit en tegelijkertijd een mooi initiatief. De korte documentaire maakt lhbtqia+ bespreekbaar in de klas en daarnaast kan de invloed van de media worden besproken in de klas. Onderaan de pagina staat gratis lesmateriaal gemaakt door RAINBOW (Rights Against INtolerance: Building an Open-minded World). Het lesmateriaal bestaat uit vier oefeningen en is geschikt voor leerlingen van 15+. Het lesmateriaal helpt leerlingen bij het leren communiceren over gevoelige onderwerpen door middel van het schrijven van brieven aan speciale personen. Bovendien biedt het lesmateriaal informatie over specifieke onderwerpen zoals Coming Out Day, Gay Pride en wat het betekent om "uit de kast te komen", waardoor leerlingen een bredere kennis en begrip ontwikkelen van kwesties met betrekking tot seksuele diversiteit en inclusiviteit.

Algemeen lesmateriaal

IDFA Amsterdam heeft algemeen lesmateriaal ontwikkeld die inzetbaar is bij alle documentaires. Dit lesmateriaal is geschikt voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en creatieve mbo-opleidingen. Je vindt de les onderaan deze pagina.

Anneke de Lind van Wijngaarden Nederland 2007, 15 min

Ga direct naar het lesmateriaal
Thema Coming of age, Identiteit, LHBTQIA+
Filmkenmerken 6-30 minuten

Lesmateriaal

Danny's Parade Lesmateriaal | RAINBOW

Volg ons ook op:

Bekijk ook eens

Bekijk alle films
Volg ons op