Marcus Eshuis

" Tijdens de workshop ervaar je dat film heel zinvol is om de actuele vakinhoudelijke thema’s op een aansprekende en activerende manier aan de orde te stellen. "

Marcus Eshuis

Verbeelding van de toekomst in film

WORKSHOP 11:30 - 12:45. Marcus laat je zien op welke manier je film effectief als middel kunt inzetten om kritische en creatieve denkvaardigheden aan te spreken bij studenten en thema's rondom klimaat, energie en geopolitiek effectief met film kunt bespreken.

Waarom geef je deze workshop?

Ik geef deze workshop omdat er in de lerarenopleiding weinig expliciete aandacht is voor film- en beeldeducatie.

Tijdens de workshop ervaren deelnemers dat film heel zinvol is om de actuele vakinhoudelijke thema’s op een aansprekende en activerende manier aan de orde te stellen. Tegelijkertijd kun je film inzetten om met studenten te werken aan beeldgeletterdheid door middel van de 5 vaardigheden van filmeducatie.

Deelnemers zien enkele filmfragmenten en maken aan de hand van enkele korte werkvormen kennis met filmeducatie.

Wat kunnen de deelnemers verwachten? Wat nemen ze praktisch mee naar huis?

Deelnemers leren hoe ze film in de opleiding kunnen inzetten als een leermiddel dat studenten activeert en een grote inhoudelijke waarde heeft; daarnaast maken ze kennis met werkvormen waarmee ze beeldvaardigheden kunnen versterken en studenten kunnen uitnodigen tot kritische reflectie als beeldconsument.

Bekijk het volledige programma met alle sprekers en reserveer snel je kaartje voor dit seminar.

Bekijk alle sprekers
Volg ons op