Leskaarten Filmeducatie & Begrijpend Kijken voor het Primair Onderwijs

Leestijd ca. 5 minuten

Filmhub Oost

Wil jij filmeducatie toepassen in het primair onderwijs, maar ben je nog nieuw met filmeducatie? Naast onze Film Wijze Waaier voor het primair onderwijs, hebben de studenten van de Iselinge Hogeschool, in samenwerking met professionals uit het werkveld, leskaarten ontwikkeld die aansluiten bij de thema’s Film en Taal (groep 1 t/m 4) en Burgerschap (groep 5 t/m 8)

Studenten Hogeschool Iselinge vertellen over de Academische werkplaats

Studenten van Hogeschool Iselinge hebben vanuit de Academische Werkplaats, samen met professionals uit het werkveld, onderzoek gedaan naar film- en beeldeducatie. Daaruit zijn leskaarten ontstaan voor het primair onderwijs, die de vijf vaardigheden uit de leerlijn filmeducatie van het Landelijk Netwerk Filmeducatie in de spotlight zetten. De vijf vaardigheden worden hieronder verder uitgelicht.

De kaarten zijn gericht op leerling gestuurd werken en in te zetten tijdens een carrousel of de weektaak. Zo kunnen leerlingen zelfstandig opdrachten uitvoeren en zijn ze, door het gevarieerde aanbod, geschikt voor verschillende doelgroepen.

Leerlingen uit groep 4 worden bijvoorbeeld uitgedaagd om eerst iets groots te filmen en daarna iets kleins te filmen. Vervolgens schrijft een andere leerling of een ander groepje op wat het grondwoord en het verkleinwoord is. Zo zijn de leerlingen actief bezig met het onderzoeken van camerastandpunten en taalverwerking: film en taal komen samen. Thema’s als diversiteit, democratie en ecologische footprint zijn sinds 2021 een belangrijk onderdeel binnen het thema burgerschapsvorming. Door het toepassen van filmeducatie leren leerlingen aan de hand van een klassenvertegenwoordiger verkiezing over politieke partijen, stemmen en maken ze een filmpje waarom hun kandidaat de beste klassenvertegenwoordiger is: film en burgerschap worden zo aan elkaar verbonden.

Wil je gelijk aan de slag?

Download alle leskaarten hier!

Wat is de Academische Werkplaats? 

De Academische Werkplaats bestaat sinds september 2016. Het is een initiatief van drie partijen: het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland, de Open Universiteit en Iselinge Hogeschool. In de werkplaatsen gaan onderwijsprofessionals (leerkrachten en directeuren), pabostudenten en docent-onderzoekers van de pabo en de universiteit samen aan de slag met een onderwijsvraagstuk uit de praktijk. Doordat alle partners hun expertise en ervaring inbrengen hebben de verschillende werkplaatsen al tot mooie resultaten geleid. Voorbeelden hiervan zijn de website zijnengezienworden.nl, toetsmaterialen voor schrijfonderwijs en een evaluatietool voor zelfgestuurd leren.

Vijf vaardigheden voor filmeducatie

Vertrekpunt voor deze leskaarten zijn de vijf vaardigheden uit de leerlijn filmeducatie die in 2019 is ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Filmeducatie. In de leerlijn worden vijf vaardigheden onderscheiden waarmee het artistieke-creatief vermogen en een open houding van leerlingen aangaande film worden aangesproken:

Beleven: Je kunt verschillende films op verschillende manieren beleven; je kunt een Tiktok-video thuis op je smartphone kijken, de nieuwste speelfilm in de bioscoop op een groot scherm, of een documentaire of instructievideo in de klas op het digibord. Door film op verschillende manieren te beleven, ontdekt de leerling de wereld van film en filmcultuur. Daardoor leert de leerling een bewuste keuze te maken voor een film en belevingsvorm.

Verwoorden: Door de dialoog aan te gaan met elkaar en met professionals, leert de leerling filmische begrippen. Met behulp van filmische begrippen leert de leerling zijn/haar/hen waarneming op een doordachte en bewuste manier te verwoorden.

Onderzoeken: Door gericht te kijken en te luisteren, onderzoekt en analyseert de leerling de verschillende kanten van film, zoals de verhaalstructuur, de vormgeving en de context van een film. Daardoor leert de leerling dat een concept, verhaal, visie of boodschap op verschillende manieren vormgeven kan worden en kan worden versterkt door middel van beeld en geluid.

Reflecteren: Door te reflecteren kom je op nieuwe inzichten. Wanneer de leerling de eigen smaak onder woorden weet te brengen, leert de leerling de eigen interpretatie en mening ten opzichte van een film te ontwikkelen. Daarbij leert de leerling deze door middel van filmische begrippen te onderbouwen.

Creëren: Door film bewust te maken, kunnen leerlingen ‘de taal van film’ meester maken en er tegelijkertijd een eigen taal mee creëren. De leerling leert zo om bewust filmische elementen in te zetten om zijn/haar/hen boodschap over te brengen op de kijker. Door leerlingen samen een film te laten maken, worden ook vaardigheden als samenwerken, plannen en communiceren ontwikkelt.

Aan de slag met de leskaarten!

Groep 1&2

Laat kleuters op zoek gaan naar letters en deze filmen of ga in gesprek over hoe de hoofdpersoon zich voelt en maak samen een emotiegrafiek. 
Alle leskaarten Film en Taal voor groep 1 en 2  in een keer downloaden? Klik hier!

Leskaart emotiegrafiek 
Leskaart emoties
Leskaart Rijmwoorden
 
Leskaart Letters zoeken

Groep 3&4

Leer in groepjes over camerastandpunten en verkleinwoorden. Laat je leerlingen in de huid kruipen van de meester of juf door ze een uitlegvideo over een spellingsregel te laten maken. 
Alle leskaarten Film en Taal voor groep 3 en 4  in een keer downloaden? Klik hier!

Leskaart Verkleinwoorden
Leskaart Laat je verhaal horen! 
Leskaart Video samenvatten
 
Leskaart Kruip in de huid van de meester/juf

Groep 5 t/m 8

Diversiteit

Laat leerlingen kennis maken met het begrip diversiteit en met film. Met deze leskaarten onderzoeken leerlingen onderzoeken hoe divers hun klas is, ze denken na over hun talenten en eigenschappen uiteindelijk verfilmen ze een verhaallijn. 

Alle Diversiteit leskaarten in een keer downloaden? Klik hier!

Leskaart 1: Diversiteit 
Leskaart 2: Storyboard
Leskaart 3: Perspectieven
Leskaart 4: Oefenen met filmen
Leskaart 5: Editen
Leskaart 6: Presenteren

Groep 7&8

De Klassenvertegenwoordiger verkiezing

Deze leskaarten sluiten aan bij het thema democratie binnen burgerschap. Ze analyseren verkiezingsfilmpjes van lokale politieke partijen, bedenken een eigen partij met vertegenwoordiger en maken zelf een verkiezingsfilmpje. 


Alle Klassenvertegenwoordiger verkiezingen leskaarten in een keer downloaden? Klik hier!

Leskaart 1: De Klassenvertegenwoordiger
Leskaart 2: Hoe laat je je verleiden?
Leskaart 3: Storyboard
Leskaart 4: Filmen

Leskaart 5: Montage
Leskaart 6: Verkiezingen

Meer filmeducatie? Stuur ons een mailtje en we komen graag gratis langs voor een kennismakingsgesprek of een korte crash course filmeducatie voor jouw en je collega’s! 

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op