Filmhub Zuid-Holland op onderzoek uit

Leestijd ca. 3 minuten

Zuid-Holland

Filmhub Zuid-Holland

Hoe ervaren docenten film in het onderwijs na een Filmhubproject? Dit willen we graag te weten komen. We gaan daarom met het Rotterdamse bureau CigarBox op onderzoek uit.

Helaas zijn door corona in 2020 enkele projecten verplaatst. Hierdoor is het nu te vroeg om waardevolle resultaten te meten. We hebben wel al de onderzoeksvragen voorbereid. We toetsen daarmee de effecten van de vijf elementen uit de landelijke leerlijn filmeducatie binnen provincie Zuid-Holland. We presenteren de resultaten, zodra deze er zijn, in een dashboard.

Parallel aan ons onderzoek wordt landelijk de stand van filmeducatie in Nederland geïnventariseerd. Het onderzoek is een nulmeting en sluit aan bij eerdere onderzoeken van Motivaction en Signficant. Het is een vervolgstap op het advies dat we als collectief van film- en beeldeducatie-instellingen aan de minister van Onderwijs en Cultuur gaven. Met het onderzoeksresultaat kunnen we bepalen hoe filmeducatie nóg beter in het primair en voortgezet onderwijs verankerd kan worden. Hoe werken onderwijs en externe partijen nu al samen? Welke plek heeft filmeducatie nu in het curriculum? Iedere filmhub levert data per provincie aan en onderzoeker Emiel Copini interpreteert deze. Resultaten hiervan worden in komend najaar verwacht en gepresenteerd aan het ministerie van OCW.

Lees hier meer over het onderzoek.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op