Ellie van den Boomen

" Als je samen naar hetzelfde beeld kijkt, lijkt het alsof iedereen hetzelfde ziet. Kijk door de ogen van anderen en laat je verrassen! Want wat jij ziet is niet altijd wat zij zien!"

Ellie van den Boomen

Zelfvertrouwen in de omgang met beeld

WORKSHOP 13.45 - 15.00. Ellie is gecertificeerd VTS trainer en coach van VTS Nederland, een leermethode met open vragen over kunst, waarbij deelnemers vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies.

Waarom geef je deze workshop?

Kunnen omgaan met verschillen vind ik in deze tijd van groot belang. Door met elkaar te praten over kunst kun je leren om verschillende perspectieven te respecteren en waarderen. Maar hoe voer je een goed gesprek over kunst? Visual Thinking Strategies (VTS) geeft docenten de handvatten om een groepsgesprek met vertrouwen te begeleiden - zonder dat gesprek inhoudelijk in te vullen. Als je VTS eenmaal in de vingers hebt, kun je het ook bij andere vakken toepassen, zoals aardrijkskunde, geschiedenis of burgerschap.

Elke toekomstige docent kan leren om VTS-gesprekken te begeleiden. Kennis van kunst is geen voorwaarde. De open vragen bieden houvast en geven structuur aan de interactie. Voor docenten is VTS een uitbreiding van hun vakbekwaamheid. Zij ontwikkelen gemak in het werken met-  en het voeren van gesprekken over afbeeldingen.

VTS stimuleert leerlingen tot een onderzoekende houding en actieve deelname aan het gesprek. De methode schept een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Zij worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en merken aan den lijve dat verschillen verrijkend zijn.

Wat kunnen de deelnemers verwachten? Wat nemen ze praktisch mee naar huis?

In de workshop krijg je inzicht in de VTS techniek en de basishouding die hiervoor nodig is, door zelf mee te doen aan een VTS gesprek en hierop te reflecteren. Je begrijpt waarom VTS van toegevoegde waarde kan zijn voor docenten en leerlingen.

Bekijk het volledige programma met alle sprekers en reserveer snel je kaartje voor dit seminar.

Bekijk alle sprekers

Volg ons op