David Geneste

" In deze workshop leer je op basis van een aantal eenvoudige principes en handvatten beelden effectiever om te zetten in lesmateriaal, en didactische en pedagogische keuzes te onderbouwen."

David Geneste


Vijfde vaardigheid, beeldeducatie in het talenonderwijs

WORKSHOP | 13:45 - 15:00 UUR. Beelden spelen een steeds belangrijkere rol in maatschappij en onderwijs, dus ook in de taalles, waar zelfs gesproken wordt van de ‘vijfde vaardigheid’. In deze workshop leer je op basis van een aantal eenvoudige principes beeldteksten effectiever uit te buiten.

Waarom geef je deze workshop?

Gedrukte, digitale, stilstaande, bewegende en multimodale beelden spelen een steeds belangrijkere rol in maatschappij, onderwijs en taallessen. Opleiders, leraren en studenten maken met veel enthousiasme gebruik van beelden maar geven ook aan zinvoller met beeldmateriaal te willen omgaan.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

In deze workshop leer je daarom op basis van een aantal eenvoudige principes en handvatten beelden effectiever om te zetten in lesmateriaal, en didactische en pedagogische keuzes te onderbouwen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de potentie van beelden om socioculturele, affectieve en kritische vaardigheden te ontwikkelen.

Doelgroepen zijn opleiders moderne vreemde talen en trainers en docenten in vo, po en mbo. Het accent ligt op Engelstalige voorbeelden maar de onderliggende concepten en benaderingen zijn voor elke taal te gebruiken.

Bekijk het volledige programma met alle sprekers en reserveer snel je kaartje voor dit seminar.

Bekijk alle sprekers
Volg ons op