Daan van Riet

" Filmeducatie heeft de potentie om de persoonlijkheid van een student te verbinden aan beroepsvoorbereiding en te integreren met vakinhoud. "

Daan van Riet

Film als beleving voor het denken

WORKSHOP | 11.30 - 12.45 UUR. Deze bijdrage richt zich op lerarenopleiders en de didactiek (van didactiekonderwijs) van kritisch denken middels filmeducatie, waarbij kritisch denken wordt begrepen als meer dan argumenteren. Het is een wijze van verwonderen, je plaats in de wereld bepalen en je verhouden tot, in dit geval, film en personages. Filmeducatie heeft de potentie om de persoonlijkheid van een student te verbinden aan beroepsvoorbereiding en te integreren met vakinhoud. We gaan in op hoe we studenten kunnen uitdagen om zich te verwonderen over hun eigen leven, hun opvattingen en hun alledaagse ervaringen. We overstijgen het neoliberale onderwijsdenken en vertalen visies naar praktische uitwerkingen en voorbeelden.

Waarom geef je deze workshop?

Ik zie het opleiden van leraren als cruciale bouwsteen voor het versterken van onze democratie. Het is belangrijk om als lerarenopleiders ook te blijven professionaliseren en daar is voor nodig om elkaar scherp te houden. Door deze workshop te geven hoop ik anderen uit te dagen, onderwijsideeën te presenteren en ook mijn eigen professionaliteit verder te verfijnen. Ik geef de workshop op basis van mijn expertise en hoop daardoor een steentje te kunnen bijdragen aan diverse lerarenopleidingen in het land.

Wat kunnen de deelnemers verwachten?

Deelnemers mogen rekenen op een solide verantwoording van onderwijsfilosofische keuzes en hoe ik het versterken van de democratie verbind aan onderwijs, de macht van de docent en hoe dit vorm kan krijgen in filmeducatie. Ook zal ik mijn theoretische kader vertalen naar de alledaagse praktijk (docent tot student). Ik ga in op handvatten die helpend zijn om didactiek van lerarenopleiders (de didactiek van didactiekonderwijs) vorm te geven.

Bekijk het volledige programma met alle sprekers en reserveer snel je kaartje voor dit seminar.

Bekijk alle sprekers
Volg ons op