Dit is filmeducatie

Alt tag test

Filmeducatie is bewust kijken, maken en onderzoeken van film

We definiëren filmeducatie als het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Leerlingen geven betekenis aan wat ze zien of maken, door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren. Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? Waarom vind je de film rechtvaardig of juist representatief? Waarom vertel je jouw verhaal in deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel jouw boodschap?

Door zulke vragen te beantwoorden, geven leerlingen betekenis aan de film die ze zien of maken, waarbij ze ook een kritische blik op film ontwikkelen. De term ‘film’ vatten we daarbij breed op: film is bewegend beeld dat (doorgaans) met geluid wordt gepresenteerd in de vorm van animatiefilms, speelfilms, korte films, documentaires en tv-series. Games, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s rekenen we ook tot film. Onze partner in Zuid-Nederland, Filmhub Zuid, legt het alvast uit in een korte video.

Met filmeducatie leren leerlingen kritischer en creatiever met film om te gaan

Filmeducatie is van belang omdat de jonge generatie in een tijd opgroeit waarin film er altijd en overal is. Met de tablet op schoot en smartphone in de hand zit film ons letterlijk dicht op de huid. Door de digitalisering wordt de aanwezigheid van film in ons alledaagse leven alsmaar dominanter.

Met filmeducatie leren kinderen en jongeren kritischer en creatiever met film om te gaan, waardoor ze beter zijn uitgerust om in onze samenleving te participeren. De opbrengst van filmeducatie is groot, want filmeducatie levert een rijkdom aan inzichten op over kunst en cultuur, de maatschappij, de geschiedenis en de leerlingen zelf. Daardoor zet de leerling de wereld in een breder perspectief.

Dit is filmeducatie!

Met deze publicatie maken wij, het Netwerk Filmeducatie, lerarenopleiders, schoolbesturen, onderwijskundigen, pedagogisch ontwikkelaars en andere educatie-experts in het po en vo, bekend met filmeducatie.

Download de publicatie hier

Doorlopende leerlijn film

De doorlopende leerlijn film biedt een solide basis om film structureel in het curriculum in te bedden en geeft leraren en lesontwikkelaars houvast om activiteiten en lessen rondom film vorm te geven

Download de publicatie hier
Volg ons op