De Animatiebus: Filmverhaal

Meer info
Hoe zorgt een filmmaker ervoor dat een kijker geboeid op het puntje van zijn stoel zit?

Zowel in film als literatuur is een verhaal opgebouwd uit heldere bouwstenen. Aan de hand van bekende (film) verhalen ontleden we deze bouwstenen en gaan vervolgens zelf aan de slag met het verbeelden van een kort verhaal in een stop motion animatie.

Duur: 90 min.
Aantal leerlingen: max. 28
Benodigde materialen: digibord, papier, stiften, scharen.

Aanbieder

De Animatiebus

Leerdoelen

(1) Leerlingen leren een verhaalstructuur herkennen en toepassen.
(2) Leerlingen leren over de bouwstenen van een (beeld)verhaal
(3) De verbeeldingskracht van de leerlingen wordt gestimuleerd.

Deze workshop is vakoverstijgend en zeer geschikt voor koppeling met de vakken Nederlands, geschiedenis en burgerwetenschappen.

Deze workshop is zowel te boeken op school (via educatie@deanimatiebus.nl) of op locatie (bij IDFA, in het Vondelpak in Amsterdam via educatie@idfa.nl). Vanaf 250,- per workshop incl. gemonteerde film. De Animatiebus is acceptant van het CJP budget en de cultuurvouchers van de gemeente Amsterdam.

Aan de slag met deze workshop?

Boek via de animatiebus

Volg ons op