Seminar: Beeldbekwaam in het Onderwijs | Amsterdam

Koop je kaartje!
Een dag in het teken van beeld- en filmeducatie, speciaal voor lerarenopleiders.
Datum
Locatie Eye Filmmuseum
IJpromenade 1
Amsterdam
Categorie
Seminar
Bestemd voor
leraren Lerarenopleiders

Op woensdag 2 november 2022 organiseren wij samen met diverse lerarenopleidingen de tweede editie van Beeldbekwaam in het Onderwijs: hét seminar dat lerarenopleiders inspireert om een nieuwe generatie leraren bewust te laten omgaan met beeld in het onderwijs.

Voor wie film spreekt gaat de wereld open! Film is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het is de taal waarmee kinderen en jongeren opgroeien. Help je studenten om hun lesstof te verlevendigen en betekenis te geven aan de beelden die leerlingen dagelijks omringen. Geef je op voor het grootste seminar over film- en beeldeducatie in het onderwijs!

Film en jouw vakgebied

Laat je inspireren door vakgenoten van Fontys Hogescholen, Hogeschool Leiden, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Windesheim, ArteZ, Hogeschool de Kempel, Hogeschool Rotterdam, de HAN, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hogeschool Saxion en NHL Stenden. Allemaal hebben ze film reeds ingebed in hun lespraktijk of bieden al filmeducatiemodulen en- minoren aan binnen hun lerarenopleiding. Leer ook samen met filmmakers film analyseren, maken en bespreken. In drie workshoprondes ervaar je hoe je film bewust inzet binnen jouw vakgebied, in het primair onderwijs en op het vo en mbo.

Kaarten & korting

Het seminar vindt plaats op woensdag 2 november van 09.30-16.45 (met borrel tot 17.30 uur) in Eye Filmmuseum te Amsterdam.

  • Regulier | € 125

  • Early bird | t/m 12 juni | 30% korting | € 87,50

  • Samenwerkingspartner (hogescholen en Velon) | 20% korting | € 100

Je kaartje (incl BTW) is inclusief een gezamenlijke keynote, de keuze uit zestien inhoudelijke workshops met bijbehorende materialen, een vegetarische lunch, koffie, thee, fris en een gezellige borrel na afloop waar je al je collega’s kunt ontmoeten.

Programma

Workshopronde 1 / 11:30-12:45

On The Movie

Lerarenopleiders Meldrid Ibrahim (educatief ontwerper) en Wypke Jannette Walen (fotograaf) zijn studieleiders van On The Movie, de nieuwe jaaropleiding filmeducatie die dit jaar van start is gegaan (samenwerking tussen het Netwerk Filmeducatie, de Breitner Academie en de Nederlandse Filmacademie). Het curriculum is opgebouwd als een filmscenario. Docenten worden in vier modules klaargestoomd om op kritische en eigenzinnige wijze filmlessen te geven. In deze workshop maken Wypke en Meldrid de deelnemers op interactieve manier deelgenoot van hun werkwijze.

Beeldtaal in de beroepspraktijk

Tineke Aussems is Onderwijsmanager Minor Taal en Cultuur bij Hogeschool Fontys. Lieke Heijmans is projectleider Limburg bij Filmhub Zuid. De spiksplinternieuwe Minor Filmeducatie van Fontys Hogescholen en Filmhub Zuid gaat in september 2022 voor het eerst van start. Deze minor heeft als doel studenten te leren bewuster naar film te kijken zodat bewegend beeld functioneel ingezet kan worden in de latere beroepspraktijk. Dit doen ze in de collegezaal, maar juist ook in de praktijk bij filmfestivals, in de filmzaal en bij filmmakers. Enkele studenten zullen tijdens deze workshop hun ervaringen hierover delen.

Minor Filmeducatie & Mediawijsheid

Tjeerd Dijkstra is filmmaker en docent didactiek aan de Hogeschool Leiden. Mireille Wieggers is fotograaf en docent aan de Hogeschool Leiden. In de Minor Filmeducatie & Mediawijsheid leren studenten op een veelzijdige manier om de kracht van beelden te integreren in hun leraarschap. De minor bestaat uit gastcolleges van filmmakers, bezoeken aan film- en televisie-instellingen en studenten maken zelf (én met leerlingen) een film. In deze sessie gaan we in op de leeruitkomsten van deze minor en ga je echt proeven van de minor door zelf een aantal lesvoorbeelden en oefeningen te doorlopen met de ontwikkelaars hiervan.

Filmeducatie inbedden in opleidingen

Neeltje van Camp is lerarenopleider, dramadocent, bevlogen film-workshopdocent en coördinator lerarenopleidingen bij filmhub Oost. Hoe kunnen opleidingen filmeducatie inzetten voor de brede professionalisering van de lerarenopleiders en de leraar in opleiding? In deze workshop komen verschillende strategieën aan bod om aansluiting te vinden bij bestaande modules en minoren. Voorbeelden uit Neeltjes werkpraktijk op de HAN en Iselinge Academische werkplaats passeren de revue.

Teachers College

Marah Haan is filmmaker en docent bij de Lerarenopleiding Teachers College en bij de Pabo's in Almere en Zwolle van Hogeschool Windesheim. Marah maakt samen met studenten een documentaire tijdens het eerste leerjaar van hun opleiding van het Teachers College. In deze workshop laat Marah zien hoe film een integraal onderdeel is van het eerste jaar bij het Teachers College. Studenten werken door het maken van een documentaire aan vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, interviewen, plannen en doen kennis op over documentaires, reportages, mediawijsheid.

Verankering van filmeducatie

Emiel Copini is docent (Master Kunsteducatie) en postdoc-onderzoeker (AeCT) bij ArtEZ. Vanuit zijn ervaring in onderzoek, onderwijsontwikkeling en filmeducatie onderzocht hij tevens in 2021 in opdracht van het Netwerk Filmeducatie en de zes regionale filmhubs hoe verankering van filmeducatie werkt. Emiel zal zijn onderzoek over verankering van filmeducatie toelichten. In deze workshop laat hij zien hoe je met je team kunt kijken hoever je bent met de verankering van filmeducatie in het curriculum, en hoe je deze vervolgens stapsgewijs zou kunnen verbeteren.

Maak een reportage

Lucas Westerbeek (oa docent Nederlands) geeft docententrainingen vanuit zijn (didactische) bevlogenheid en zijn talent om ideeën vorm te geven. In deze workshop laat hij zien hoe je studenten tv-fragmenten, documentaires en reportages kunt laten analyseren en daarbij proberen te doorgronden wat een filmmaker bedoelt, of analyseren wiens werkelijkheid het eigenlijk is waar we naar kijken. Daarna gaan we zelf aan de slag met het maken van een korte gemanipuleerde film. Een mooie kennismaking met film, interview en montage in de klas.

Workshopronde 2 / 13:45-15:00

Lampje tegen het licht

Mieke de Jong is scenarioschrijver voor film en tv. Een verhaal vertellen kan op veel verschillende manieren, iedere kunstvorm heeft zijn eigen gereedschapskist. In deze workshop gaan we het aan de hand van de tv-bewerking van Lampje, het veelgeprezen boek van Annet Schaap, hebben over het gereedschap van de scenarist. Wat kunnen woorden wel en beelden niet, en omgekeerd: wat werkt wel in film en niet in taal? De workshop wordt een concrete case study, waarin de nieuwe serie Lampje wordt vergeleken met het boek en het scenario. Op een interactieve manier neemt Mieke de deelnemers mee in haar vertaalslag.

Digitaal verhalen vertellen

Frank Coenders is docent ICT & Media aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Binnen de lectoraatsgroep richt hij zich op digitaal vertellen. Verhalen vertellen is altijd al belangrijk geweest, maar iedere technologie waarmee je verhalen kunt vertellen zoals film, animatie en audio vraagt iets anders van de leerling. In zijn onderzoek stelt hij de vraag welke vaardigheden en kennis nodig zijn bij leerlingen om digitale verhalen te maken en welke vaardigheden en kennis leerkrachten op hun beurt nodig hebben om onderwijs vorm te geven en uit te voeren waarin leerlingen digitale verhalen vertellen.

Aan de slag met film, burgerschap & mensenrechten

Juke Fluitsma is opleider bij Hogeschool Rotterdam en heeft film en media in haar portefeuille. Juke werkte 10 jaar bij Amnesty International, zette in Hongarije de studentengroepen voor Amnesty international op, en gelooft in de kracht van persoonlijke (film)verhalen om studenten na te laten denken over burgerschapthema’s.

Kijken naar de Oorlog

Kijken naar de Oorlog is een vakoverstijgend filmeducatieproject waar docenten en lerarenopleiders in het vo en het mbo worden getraind in het omgaan met visueel materiaal met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Kijken naar de Oorlog is een samenwerking tussen Filmhub Oost en de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In deze workshop gaan Kimber van Valkenburg (filmeducatie-expert en docent geschiedenis) en Marc van Berkel (lerarenopleider bij de HAN) samen met de deelnemers onderzoeken hoe je vanuit een ander perspectief historische (onderwijs)films kunt benaderen en vervolgens didactisch in kunt zetten.

Film als spiegel

Goed burgerschap als meetbare uitkomst van het onderwijs staat ter discussie en dat is terecht. Bepalen voor jongeren wat een goede invulling van iemands burgerschap is, is ondemocratisch. Dat onderwijs invloed heeft op hoe de samenleving zich vormt is evident, maar wat die goede samenleving dan is mag niet door het onderwijs bepaald worden. Wel bevraagd. In deze workshop neemt Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker bij de HU) deze beweringen onder de loep. We kijken hoe film als spiegel kan helpen om met studenten het goede burgerschap te bevragen. Een workshop met onderwijsfilosofie, pedagogiek en praktische didactiek voor leraren(opleiders).

Filmeducatie & real-life vraagstukken

Op de NHL Stenden werken Marlou Wolfs, Jan van der Zee en Vincent van der Post op de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving met Design Based Education (DBE). Leraren (kunstdocenten) in opleiding krijgen eerst een kort theoretisch kader over film en filmdidactiek, vervolgens werken ze aan actuele real-life vraagstukken om het geleerde toe te passen in concrete producten voor specifieke doelgroepen. In deze workshop laten Marlou, Jan en Vincent zien wat deze werkwijze oplevert en wat zij leerden van het combineren van film met DBE.

Nieuwswijsheid (en desinformatie)

Een constante stroom van beelden komt real time, via sociale- en traditionele media op ons af. Het medialandschap is complexer dan ooit. Vertroebeld door desinformatie wordt het steeds moeilijker om betrouwbare informatie van onbetrouwbare te onderscheiden. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de samenleving én dynamiek in de klaslokalen? Patricia van Rijswijk (Beeld & Geluid) introduceert het thema Nieuwswijsheid en neemt je mee in de wereld achter desinformatie en hoe dit relevant en actueel is voor zowel (toekomstige) docenten als leerlingen.

Workshopronde 3 / 15:30-16:45

De keuze van de maker

Esther Pardijs is al zo’n 25 jaar documentairemaker en tv-regisseur. Ze is docente Audiovisuele Media aan de HKU, waar ze makers van morgen begeleidt. In deze workshop zal ze bevlogen vertellen over het maken van haar persoonlijke film TURN!, over angst overkomen, doorzetten en geloven in jezelf. Esther zal ingaan op keuzes die ze moest maken en waarom ze dit zo gedaan heeft, omdat elke keuze iets zegt over het beeld dat neergezet wordt. Dit zal ze vervolgens combineren met inzicht in verschillende werkvormen om je scholieren/studenten beter te leren kennen, die voorbij gaan aan de aannames die je vaak meteen doet.

Audiovisual Storytelling

Helmut Boeijen (1969) begon zijn journalistieke carrière als schrijvend (pop)journalist en radiopresentator. Via het VPRO-muziekdocumentaireprogramma Lola da Musica maakte hij eind jaren negentig de overstap naar televisie. In de navolgende jaren werkte hij aan talloze televisieprogramma’s voor de VPRO en Omroep Brabant en regisseerde hij ook enkele documentaires. Tegenwoordig is hij docent aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg, waar hij is gespecialiseerd in documentaires en portretten en met enkele collega’s de minor Audiovisual Storytelling begeleidt.

Film in je Vak

Ellenoor Bakker is hoofd Educatie bij stichting Bekijk ‘t. Ontdek hoe jouw studenten praktische filmopdrachten in kunnen zetten in hun lessen. Laat ze oefenen met andere werkvormen, door bijvoorbeeld een presentatie te vervangen door een reportage. Laat ze werken aan hun gesprekstechnieken door het maken van interviews. Of zet het maken van een stop motion in om abstracte processen als fotosynthese inzichtelijk te maken. In deze workshop werk je aan de hand van de website Filminjevak.nl aan een maakopdracht. Oneindig veel mogelijkheden!

Maak een korte clip!

Freek Commandeur is mede-eigenaar van Hollywood in de klas (HIDK). HIDK is sinds 2005 actief op het gebied van filmeducatie binnen het primair onderwijs. Net zoals de projecten die zij geven op scholen, is het ook bij deze workshop ‘handjes uit de mouwen’. Binnen het leergebied van Burgerschap laat Filmcoach Freek zien hoe film ingezet kan worden. Al 10 jaar maakt HIDK kinderrechten films op scholen voor hun UNICEF Kinderrechten Filmfestival waar deze films op YouTube al 200 miljoen keer zijn bekeken. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met het realiseren van een korte video.

Aan de slag met animatie!

Eva Lenis is zzp’er in animatie en illustratie (oa werkzaam bij Forum Groningen). Hoe kun je als leerkracht en filmmaker samenwerken om filmeducatie te verankeren in het onderwijs? Met deze vraag ging Filmhub Noord in de Groninger proeftuin op onderzoek. De opbrengst bundelde de filmhub in Frame, een praktisch inspiratieboekje met inzicht in samenwerking, het creatieve proces en de rijke mogelijkheden van animatie. Tijdens de workshop gebruikt Eva de geleerde lessen en de belangrijkste inzichten van de Groninger proeftuin om met deelnemers aan de slag te gaan met animatie.

Digitale geletterdheid

Geerle van der Wijk is docent mediastudies en programmacoördinator video-unit bij Saxion. Wim Hilberdink is projectleider, kunstcoördinator en docent Nederlands. Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden. Maar hoe en op welke manier maakt Filmeducatie deel uit van Digitale geletterdheid?

Rondleiding Collectiecentrum

Hoofd Collecties Frank Roumen neemt je in deze excursie mee achter de schermen van het Collectiecentrum van Eye Filmmuseum. Eye beheert met zijn collectie meer dan veertigduizend films uit alle genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en kaskrakers tot cultfilms. De oudste film uit de collectie stamt uit 1896. Ga samen met Frank op ontdekking in het depot van Eye en leer meer over de Nederlandse film- en bioscoopcultuur

Bezoeker 2021

De verschillende invalshoeken vanuit de workshops zette me weer op scherp. Wat doe ik al en waar kan ik uitbreiden en verbeteren op het gebied van film?

Programmapartners

Netwerk Filmeducatie ontwikkelt het programma van dit seminar voor lerarenopleiders samen met Fontys Hogescholen, Hogeschool Leiden, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en diverse leden van Netwerk Filmeducatie.

Meer informatie? Mail gauw: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.


Headerbeeld: filmstill uit Met mes (2022), regisseur Sam de Jong.

Deel evenement op
Volg ons op