Bekijk 't: stop motion

Meer info
Stop motion film die je makkelijk kan toepassen bij verschillende vakken

Maak een leuke stop motion film met voice-over, goed te koppelen aan verschillende vakken.

Leerlingen gaan in duo's aan de slag. De leerlingen maken een stop motion film met een voice-over. Je kunt kaderen door samen een thema te bepalen of onderwerpen te verdelen. Je kunt deze opdracht ook heel goed gebruiken om leerlingen zelf een visuele uitleg te laten maken bij een onderwerp uit je lesstof. Wanneer alle duo’s een stop motion film maken over een ander onderwerp dan heb je aan het eind van de les een breed pallet aan korte leerzame filmpjes.

Leerdoelen:

- Leerlingen leren precies te werken.

- Leerlingen oefenen hun doorzettingsvermogen.

- Leerlingen leren creatief te denken.

- Leerlingen ontdekken wat stop motion is en leren dit toe te passen.

Voor alle leergebieden gelden dezelfde stop motion lessen via LessonUp. Alleen de lesbladen zijn specifiek gericht op elk vak.

Leerlingen les

Met deze les kunnen leerlingen klassikaal, maar ook zelfstandig aan de slag. De leerlingen maken een stop motion film met een voice-over. Je kunt kaderen door samen een thema te bepalen of onderwerpen te verdelen. De opdracht kan ook gebruikt worden om leerlingen zelf een visuele uitleg te laten maken dat aansluit bij een onderwerp uit je lesstof.

Klassikale les

Met deze les maken leerlingen in duo's een korte stop motion film. Het kan hierbij helpen om de leerlingen ‘vaste rollen’ uit te delen. Een ‘fotograaf’ en een ‘verplaatser’ (van de objecten die gefotografeerd worden). En laat ze na een bepaald aantal foto’s wisselen van rol.

De lessen zijn beschikbaar via LessonUp of als lesblad.

Biologie

De leerlingen gaan een stop motion film maken van een biologisch fenomeen. Bijvoorbeeld lichaamsprocessen. Bekijk hier het lesblad.

Natuur- en scheikunde

De leerlingen gaan een stop motion film maken van een natuur- of scheikundig fenomeen. Bijvoorbeeld magnetisme. Bekijk hier het lesblad.

Wiskunde

De leerlingen maken een stop motion film van een wiskundige formule. Bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras. Bekijk hier het lesblad.

Nederlands

De leerlingen gaan een stop motion film maken van een Nederlands gezegde of spreekwoord. In de stop motion film zie je letters van het gezegde of spreekwoord naar elkaar toe bewegen en een illustratief beeld dat erbij past. Bekijk hier het lesblad.

Economie

De leerlingen gaan een stop motion film maken van een economisch proces. Bijvoorbeeld de import en export van producten. Bekijk hier het lesblad.

CKV

De leerlingen gaan een stop motion film maken met een voice-over. Je kunt kaderen door samen een thema te bepalen of onderwerpen te verdelen. Deze opdracht is ook geschikt om in samenwerking met een ander vak aan te pakken. Bekijk hier het lesblad.

Aardrijkskunde

De leerlingen gaan een stop motion film maken van een aardrijkskundig proces. Bijvoorbeeld de waterkringloop. Bekijk hier het lesblad.

Verzorging

De leerlingen gaan een stop motion film maken over een onderwerp dat bij verzorging aan bod komt. Bijvoorbeeld de werking en gevaren van verdovende middelen. Bekijk hier het lesblad. 

Techniek

De leerlingen gaan een stop motion film maken over een onderwerp dat bij techniek aan bod komt. Bijvoorbeeld een visualisatie van de werking van een onderdeel van een motor. Bekijk hier het lesblad. 

Geschiedenis

De leerlingen gaan een stop motion film maken over een onderwerp dat bij geschiedenis aan bod komt. Bijvoorbeeld het slavernijverleden. Bekijk hier het lesblad. 

Duur 135 min | Op school | Geschikt voor alle leerjaren van het vo
Volg ons op