Filmlessen

Meest gebruikt in het primair onderwijs (onderbouw)

Populair in het primair onderwijs (middenbouw)

Favoriet in het primair onderwijs (bovenbouw)

Perfect voor Nederlands

In gesprek over actuele thema's bij Engels

Wereldse onderwerpen bij Aardrijkskunde

Bewezen voor Maatschappijleer

Ander perspectief bij Geschiedenis

Mondialisering en Economie

De beste lessen voor kunstdocenten

Meest gebruikt in mbo

Beste lessen over burgerschap en identiteit voor mbo

Volg ons op