Begrijpend kijken: maak je eigen gemanipuleerde film

Tickets
Een workshop van De frisse blik

Vind jij het belangrijk dat jouw leerlingen begrijpend leren kijken naar tv, documentaires en reportages? Deze workshop zet de kritische blik bij jongeren aan.

Al vanaf groep 3 leren kinderen om teksten te lezen en te begrijpen, maar over beeld leren ze niets. Hoewel jongeren opgroeien in een beeldcultuur, is er in het onderwijs nauwelijks aandacht voor kritisch kijken naar film of video. De workshop Begrijpend kijken- Maak je eigen gemanipuleerde film van De frisse blik laat leerlingen begrijpend kijken naar non-fictie media.

Intentie van de makers

Bij het analyseren van tv-fragmenten, documentaires en reportages ontdekken leerlingen hoe deze tot stand komen. Ze proberen te doorgronden wat een filmmaker bedoelt. En ze verdiepen zich in de vraag: toont het Journaal kijken ons de werkelijkheid? Zo werken leerlingen aan de bewustwording op het gebied van beeldvorming, manipulatie en beeldtaal.

Zelf een gemanipuleerde film maken

Theorie wordt aan de praktijk verbonden, want leerlingen gaan ook aan de slag met het maken van een eigen gemanipuleerde film waarbij ze vaardigheden zoals filmen, interviewen en monteren ontwikkelen. Per tweetal werken leerlingen aan een volledig afgewerkte film. Deze workshop vraagt om samenwerken, ict-geletterdheid, communiceren en creativiteit, waardoor leerlingen ook werken aan 21ste eeuwse vaardigheden.

3-urige workshop I Jaarrond te boeken I Geschikt voor po, vo, mbo en op maat 

Aanbieder

De frisse blik
Volg ons op