Astrid van der Knaap is Filmleraar van het Jaar!

Leestijd ca. 10 minuten

Maren

Filmhub Midden

Filmeducatie in álle klassen bij het thematisch werken? Met de hele school naar het filmtheater? Een lerarenteam dat steeds een beetje meer aan filmeducatie doet? Astrid krijgt het voor elkaar! Daarom zijn wij heel blij om aan te mogen kondigen dat Astrid van der Knaap (RKBS De Stek, Houten) is verkozen tot Filmleraar van het Jaar van regio Midden!

" Kinderen kunnen niet jong genoeg met film beginnen, stelt de jury. Maar daar zijn geduldige, gepassioneerde mensen voor nodig. Mensen met echte vakkennis. Mensen met ambitie om zowel jong en oud aan film verslingerd te krijgen. Mensen zoals Astrid. Niet alleen binnen haar heldere, gestructureerde lessen, maar ook binnen de gehele school brengt zij haar liefde voor film met toewijding en urgentie over. "

Juryrapport

Samen met haar collega Ellen Wallerbos, geeft Astrid filmeducatie een plek op RKBS De Stek in Houten. Als ICC'er enthousiasmeert zij team en directie over filmeducatie en zorgt zij ervoor dat haar collega's aan de slag kunnen met filmlessen. Zo leren leerlingen schoolbreed film beleven, verwoorden, onderzoeken én erop reflecteren (en vanaf dit schooljaar gaan de leerlingen ook creëren!).

Dankzij Astrid en Ellen is film structureel onderdeel van het thematisch werken op school, is film vastgelegd in een kwaliteitskaart en wordt filmeducatie zelfs omschreven op de website.

Ook in haar eigen groep 5 gebruikt zij film om leerlingen bewust te maken van hoe beeldtaal werkt, en zet zij film in als middel om mooie en leerzame gesprekken met haar leerlingen te voeren. Het enthousiasme, de passie en de ambitie van Astrid is inspirerend en werkt aanstekelijk!

" Van groep 1 tot en met groep 8 werken we op basis van thema’s. Sinds dit schooljaar verdiepen en verrijken we deze thema’s met films en filmlessen die wij als leerkrachten zelf geven. De kinderen worden uitgedaagd om bewust, actief en kritisch naar de films te kijken."

Astrid van der Knaap

Wat gebeurt er allemaal op De Stek mede dankzij Astrid?

  1. De leraren van De Stek hebben een teamtraining filmeducatie bij Filmhub Midden gevolgd.

  2. De Stek heeft meegedaan aan een proeftuin van Filmhub Midden waarin film werd verweven met het thematisch werken binnen de school. Hier lees je meer over op onze proeftuinpagina.

  3. Ze hebben die werkwijze, waarbij ze film koppelen aan schoolbrede thema's, vastgelegd in een kwaliteitskaart.

  4. Astrid heeft, in samenwerking met Filmhub Midden, een eigen filmles gemaakt bij de serie Wat Kijk Je Nou?

  5. De Stek heeft het lokale filmtheater Aan De Slinger bezocht.

  6. De kleuterklassen van De Stek kregen ook nog bezoek van De Taartrovers met hun installatie "de MiniCine"

  7. In samenwerking met Aan De Slinger en Filmhub Midden wordt ook gewerkt aan een pilot film maken op De Stek.

Een bron van inspiratie
Astrid is binnen de school echt de motor achter filmeducatie. Ze krijgt het team mee en zorgt er zo voor dat er schoolbreed aan filmeducatie wordt gedaan. Daarnaast betrekt ze ook lokale aanbieders in het onderwijs, zodat leerlingen filmdocenten op school krijgen en naar het lokale filmtheater Aan De Slinger gaan. Behalve dat Astrid binnen de school een bron van inspiratie is, kan zij ook andere scholen verder helpen. Zo is de kwaliteitskaart die is ontwikkeld, ook voor andere scholen bruikbaar.

Lees meer over juf Astrid op Houtens Nieuws

Contact tussen Filmhub Midden en De Stek is tot stand gekomen via cultuurbemiddelaar Kunst Centraal.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op