Kijk & vertel: het filmgesprek in de klas

Kijk jij wel eens een film met jouw klas? Dit popcornbakje gevuld met vragen helpt bij een betekenisvolle nabespreking en is ontwikkeld voor leraren die meer uit film willen halen.

Bestel Kijk en vertel

Een betekenisvol filmgesprek begint met een rake film, nieuwsgierige kijkers en... de juiste vragen. Kijk & vertel biedt jou een krachtige start voor een betekenisvol gesprek over film. Als leraar krijg je met Kijk & vertel meer grip op het filmgesprek met leerlingen. Je leerlingen verbeteren (ongemerkt) vaardigheden zoals verwoorden en analyseren van hun waarnemingen. Bovendien zetten de vragen aan tot reflecteren op, en onderbouwen van, hun waarnemingen.  

" Het werkte fantastisch, je gaat al snel de diepte in en je kunt het gesprek respectvol sturen. Deze komt zeker op mijn lijstje 'gespreksvoering'."

Student ArtEZ naar aanleiding van de training Kijk & vertel

Zo voer je een betekenisvol filmgesprek 

 1. Voordat de film start herinner je je leerlingen aan de drie ontdekkingsvragen.  

 2. Na het kijken van de film bepaal je met welke ontdekkingsvraag je start. Doorloop steeds dezelfde cirkel: nodig uit om een waarneming of ervaring te delen, moedig de leerling aan diens interpretatie te onderbouwen en zoek vervolgens verder in de klas naar leerlingen met andere ervaringen.  

 3. Pas als er niets meer te ontdekken valt bij deze vraag, ga je door naar de volgende ontdekkingsvraag.  

En verder... 

 • De aandachtsspanne van de groep bepaalt de duur van het gesprek. 

 • Pas vragen aan of voeg nieuwe toe, maar stel áltijd de verdiepende vragen. 

 • Bij een lange film: kies met de groep één scène en kijk deze nog een keer. Start het gesprek over deze scène.  

De leraar als gespreksleider 

Als leraar hoef je geen uitgebreide voorkennis te hebben van de filmbeelden. Jij helpt het gesprek op gang en zorgt ervoor dat iedereen zich veilig en gezien voelt. Je stimuleert de nieuwsgierigheid bij leerlingen naar elkaars filmbeleving. Het open en zonder oordeel bespreken van wat iedereen heeft gezien, gehoord, gedacht of gevoeld en welke aanwijzingen ze daarvoor in het fragment vonden, vormt de kern van het filmgesprek.  

Tips voor jou: 

 • Wees nieuwsgierig 

 • Heb aandacht voor iedereen  

 • Blijft neutraal in je reactie en bestempel antwoorden van leerlingen niet als goed of fout 

 • Vat samen en parafraseer 

 • Bedank voor de reacties en antwoorden 

 • Stiltes zijn oké 

 • Het gaat om de ervaring, niet om kennis 

Bestel Kijk & vertel voor jouw school in Drenthe, Friesland of Groningen 

Ik wil Kijk & vertel ontvangen

Vertel maar wat je ziet

Kijk & vertel, een filmgesprek ... is onder andere gebaseerd op Visual Thinking Strategies (VTS). In de museumwereld gebruiken ze VTS om aan de hand van open vragen kunst beter te leren beschrijven en analyseren, te reflecteren en ideeën te onderbouwen.

Volg ons op