Partners

Samenwerkingspartners Filmhub Noord

Onze partners

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Stichting Kunst & Cultuur, KeunstwurkKunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen.

" Met filmeducatie leren we kinderen en jongeren film spreken, woorden waarmee zij meer betekenis en inzichten ervaren en zichzelf en de wereld in een breder perspectief kunnen zien."

Filmhub Noord

Keunstwurk

'Zodat filmeducatie verder kan komen'

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst en penvoerder van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit voor provincie Fryslân. Het leren spreken en schrijven van filmtaal is een belangrijk onderdeel van cultuureducatie: filmeducatie maakt van leerlingen beeldbewuste burgers die kritisch film kijken én maken zodat ze betekenis aan zichzelf en de wereld kunnen geven. Keunstwurk zet zich in Friesland samen met partners in voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten en filmmakers om filmeducatie een structurele plek in het curriculum te geven. Én bouwt aan een netwerk van gelijkgestemden die elkaar inspireren en van elkaar leren.

Naar de website van Keunstwurk: https://www.keunstwurk.nl/

Kunstkade

‘Bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van film’

De cultuurcoaches van Kunstkade verzorgen structureel de cultuureducatie op alle 60 basisscholen in Leeuwarden. Voor de cultuureducatieve programma’s voor basisscholen en voortgezet onderwijs werkt Kunstkade samen met diverse culturele aanbieders. De netwerkorganisatie is daarnaast penvoerder van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit voor de gemeente Leeuwarden. Kunstkade schaart zich bij het hoger doel van Filmhub Noord: een structurele plek voor filmeducatie in het curriculum van het primair- en voortgezet onderwijs in het Noorden. Met deze samenwerking draagt Kunstkade bij aan de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van film.

Naar de website van Kunstkade: https://www.kunstkade.nl/

Stichting Kunst en Cultuur

‘Filmeducatie moet een eigen plek krijgen in het onderwijs’

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) is actief op de werkterreinen Cultuuronderwijs, Cultuurparticipatie en Projecten en evenementen. Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn speerpunten van K&C. Als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit in de provincies Groningen en Drenthe zet de stichting zich in voor goed cultuuronderwijs in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Tegenwoordig groeien kinderen en jongeren op in een beeldcultuur. Ze kijken films, maken vlogs en communiceren via Instagram en Snapchat. Leren over en met beeldtaal is in deze tijd dan ook enorm belangrijk.

Naar de website van Stichting Kunst & Cultuur: https://www.kunstencultuur.nl/

Film in Friesland

‘Samenwerken aan een beter filmklimaat in Noord-Nederland’

Film in Friesland is een koepelorganisatie die filmvertoning en filmarchivering combineert én jaarlijks een eigen groot filmfestival organiseert. Onderdeel van Film in Friesland zijn filmhuis Slieker, Fries Film en Audio Archief en het Noordelijk Film Festival. Filmeducatie is een belangrijk onderdeel van Film in Friesland: film opent ogen, geeft je een kijkje in een andere wereld of een nieuwe kijk op jouw eigen wereld. Dat brengen we graag over op een nieuwe generatie. Als onderdeel van Filmhub Noord staan we nog sterker en bereiken we meer kinderen, jongeren en docenten.

Naar de website van Film in Friesland: https://filminfriesland.nl/

Internationaal Filmfestival Assen

‘Ogen openen voor andere wereldbeelden’ 

Internationaal Filmfestival Assen (IFA) is een van de oudste filmfestivals met een feministische traditie in Europa en het enige festival met een dergelijke oriëntatie in Nederland. Ook jongeren willen we kennis laten maken met de plaats en het effect van (vrouw en) film in de maatschappij. Film is een middel om het gesprek aan te gaan over gelijke rechten en de beeldvorming van vrouwen en mannen in media. En het is een kunstvorm – hoe een verhaal verteld wordt, hoe blikken gestuurd worden, hoe emotie wordt opgeroepen, waarom welke keuzes van een filmmaker leiden tot bepaalde effecten (of juist niet). IFA draagt met plezier bij aan de versteviging van filmeducatie op scholen.  

Naar de website van IFA: https://filmfestivalassen.nl/

Forum Groningen

‘Populaire beeldcultuur in het onderwijsprogramma’

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Je vindt in het Forum onder andere de openbare bibliotheek, museum Storyworld en de filmzalen. Populaire beeldcultuur is een belangrijke pijler in onze reguliere programmering én in ons educatieprogramma. Storyworld laat bezoekers kennismaken met het maakproces van strips, animaties en games. En tijdens schooltijden zijn de filmzalen open voor schoolvoorstellingen met als doel dat leerlingen, kritische kijkers worden. Als partner van Filmhub Noord werken we zo mee aan een structurele plek in het onderwijs voor filmeducatie.

Naar de website van Forum Groningen: https://forum.nl/

Filmhub Noord is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Filmfonds en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Volg ons op