Proeftuin Groningen

Leestijd ca. 5 minuten

Marjolein Bos

Filmhub Noord

Hoe maken we die stap van onbewust naar bewust filmkijken? Filmhub Noord beantwoordt die vraag al doende in Proeftuinen, in elke provincie (Groningen, Friesland en Drenthe) een.

Een proeftuin is een intensieve samenwerking tussen een school, een steuninstelling en een of meerdere aanbieders (bijvoorbeeld een filmdocent, -theater of –festival). De vraag van de school is leidend. Wat is er nodig op deze school om filmeducatie naar een ander plan te tillen, zijn er aanknopingspunten in het curriculum, de identiteit van de school en de dagelijkse lespraktijk? Welke plek heeft film en filmeducatie nu en welke interventie zorgt ervoor dat die plek steviger, beter en structureler wordt? Niet alleen de school moet leren van deproeftuin, ook de aanbieders en de steuninstellingen en, in een later stadium, anderen in de regio. Tijdens het proces wordt iedereen gestimuleerd nieuwsgierig naar elkaar en elkaars ervaringen te blijven. Door te monitoren, vast te leggen, te evalueren en te delen, groeien niet alleen de scholen, de steuninstellingen, filmdocenten, filmtheaters en het filmfestival, maar groeit filmeducatie in de regio. Als Filmhub Noord weten dan nog beter welke stappen we moeten zetten om ervoor te zorgen dat filmeducatie een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt.

Frame

In proeftuin Groningen is het afgelopen jaar gewerkt aan een inspiratieboekje: Frame.

Hoe kun je als leerkracht en filmmaker samenwerken om filmeducatie te verankeren in het onderwijs? Met deze vraag gingen we in de Groninger proeftuin van Filmhub Noord op onderzoek. De opbrengst hebben we gebundeld in dit boekje. Het biedt onder andere inspiratie en inzicht in samenwerking en het creatief proces. Ook lees je over de kenmerken van een goed verhaal en de verschillende vormen van animatie.

Meer lezen over Frame & het boekje bestellen?

Klik dan hier!

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op