Filmhub Noord leert kinderen film spreken

Leestijd ca. 1 minuut

Noord

Filmhub Noord

Elke schooldag kijkt ergens in het Noorden een klas leerlingen een film. Toch gebeurt dat zelden bewust – met oog voor de maker, het verhaal, de context. Filmhub Noord maakt de noodzakelijke stap van onbewust naar bewust filmkijken en film maken. In Groningen, Friesland en Drenthe brengen we kennis en praktijk, scholen en makers bij elkaar. Zo dragen we bij aan een structurele plek voor filmeducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Noord-Nederland.

" ‘Met filmeducatie leren we kinderen en jongeren film spreken, woorden waarmee zij meer betekenis en inzichten ervaren en zichzelf en de wereld in een breder perspectief kunnen zien’ "

Filmhub Noord

Filmeducatie voor de jeugd is belangrijker dan ooit

Leerlingen anno nu verkennen de wereld via bewegende beelden op smartphones, tablets, computers, digiborden en andere schermen. ‘Film zit in hun lijf, het is hun manier van waarnemen, kennis verwerven en betekenis geven,’ schrijft adviseur kunst- en cultuureducatie Dirk Monsma. Maar kennen deze kinderen de taal van film voldoende om fake te onderscheiden van echt? Om te herkennen wat de bedoelingen van de maker zijn, te weten dat er verschillende waarheden zijn?

Filmhub Noord ziet een belangrijke taak om leerlingen de weg te wijzen in de wereld van bewegende beelden. Niet alleen zodat zij film “vloeiend leren spreken” en nieuwe betekenissen vinden. Ook omdat we geloven in het belang van verbeeldingskracht. Deze kracht geeft ruimte om het leven te interpreteren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken. Het is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën.

Knooppunt voor filmeducatie

Verbinden

We brengen vraag en aanbod, film en onderwijs, makers en leraren bij elkaar.

Inspireren

We vieren film, prikkelen de creativiteit en laten zien hoe film in het curriculum past.

Samenwerken

We maken expertise en kennis beschikbaar binnen het netwerk.

 

Samen betekenis geven aan film

Filmhub Noord is een samenwerking van Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en Internationaal Filmfestival Assen.

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op