Dit is Filmhub Midden

Filmhub Midden: eerste hulp bij filmeducatie!

Wij maken ons sterk om film een structurele plek te geven in het funderend (primair, voortgezet en speciaal) onderwijs in de provincies Utrecht en Flevoland. We zijn ervan overtuigd dat filmeducatie van groot belang is in de 21ste eeuw en daarom structureel onderdeel zou moeten zijn van het onderwijscurriculum. Filmhub Midden zet in op een regionaal netwerk voor filmeducatie waarin intensief wordt samengewerkt met provinciale en stedelijke cultuureducatieve bemiddelaars, aanbieders, het onderwijs én het landelijke netwerk. Samen leiden we nieuwe generaties op tot kritische kijkers en makers, oftewel beeldbewuste burgers.

Een aantal sterke kernpartners werkt mee aan het bereiken van onze doelen: Filmtheater De Lieve Vrouw (penvoerder), Hoogt on Tour, Nederlands Film Festival, Kunst Centraal, FleCk en Collage. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid sluit aan als landelijke partner. Deze organisaties zullen zich mede inzetten voor de kwalitatieve uitvoering van het projectplan.

Filmhub Midden wordt financieel gesteund door Nederlands Filmfonds, Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, Provincie Flevoland en Kunst Centraal.

Wil je meer lezen over onze kernpartners?

Hub midden
De Lieve Vrouw

Hub midden
Hoogt on Tour

Hub midden
Kunst Centraal

Hub midden
FleCk

https://www.cultuureducatieflevoland.nl/

Hub midden
Nederlands Film Festival

Hub midden
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Hub midden
Collage Almere

collage-almere.nl

Wat is filmeducatie?

We definiëren filmeducatie als het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Leerlingen geven betekenis aan wat ze zien of maken, door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren. Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? Waarom vind je de film rechtvaardig of juist representatief? Waarom vertel je jouw verhaal in deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel jouw boodschap? Door zulke vragen te beantwoorden, geven leerlingen betekenis aan de film die ze zien of maken, waarbij ze ook een kritische blik op film ontwikkelen. De term ‘film’ vatten we daarbij breed op: film is bewegend beeld dat (doorgaans) met geluid wordt gepresenteerd in de vorm van animatiefilms, speelfilms, korte films, documentaires en tv-series. Games, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media- video’s rekenen we ook tot film

Wat doen we?

  • wij jagen de vraag van het po, vo en speciaal onderwijs naar filmeducatie aan in de provincies Utrecht en Flevoland;

  • wij versterken het bestaande filmeducatieve aanbod;

  • wij brengen vraag en filmeducatief aanbod samen;

  • wij brengen succesfactoren voor verankering van filmeducatie in kaart;

  • wij bouwen verder aan een regionaal filmeducatie netwerk van onderwijs, aanbieders en cultuurbemiddelaars;

  • wij brengen filmeducatie in beeld voor het onderwijs, cultuurbemiddelaars en het filmeducatieve veld.

" I think cinema, movies, and magic have always been closely associated. The very earliest people who made film were magicians."

Francis Ford Coppola

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Heb je vragen over filmeducatie? Ben je leraar en wil je meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie in de klas?  Of ben je benieuwd hoe andere leraren dit aanpakken? Ben je aanbieder van filmeducatie en zoek je naar expertise en meer aansluiting bij het onderwijs? Via de nieuwsbrief en LinkedIn krijg je de laatste nieuwtjes, praktische tips en inspirerende voorbeelden. 

 Maar we zijn ook benieuwd naar jouw input! Zijn we iets vergeten? Of heb je zelf een goed idee? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@filmhubmidden.nl.

Volg ons op