Basisscholen in Amsterdam-Noord krijgen betere toegang tot filmeducatie

Leestijd ca. 3 minuten

Maaike

Filmhub Noord-Holland

Filmeducatie wordt de komende drie jaar verankerd op basisscholen in Amsterdam-Noord. Eye Filmmuseum, Filmhub Noord-Holland, Cinekid, Taartrovers en NurLimonade Media hebben hiervoor samen subsidie gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Filmeducatie is van groot belang, want film heeft veel invloed op hoe kinderen naar zichzelf en de wereld kijken. Door leerlingen toegang te geven tot (meer) cultuureducatie wordt de werkdruk onder leerkrachten verlaagd en de kansengelijkheid van leerlingen bevorderd. 

Cultuurcoach in de klas 
De komende drie jaar gaan vaste cultuurcoaches wekelijks een dagdeel lesgeven over film op minimaal zeven scholen in Amsterdam-Noord. Ze worden ingezet op scholen waar kinderen minder Amsterdams kunst- en cultuuraanbod van thuis meekrijgen. Daarnaast dragen de cultuurcoaches bij aan de vermindering van werkdruk op scholen omdat de docent niet in de klas hoeft te zijn.  
 
De cultuurcoaches worden aangestuurd door Eye Filmmuseum, Filmhub Noord-Holland, Taartrovers, Cinekid en NurLimonade Media. Allemaal filmpartijen uit Noord met veel ervaring en kennis van de wijk en de leerlingen.  

Filmeducatie 
Film is een kunstvorm waar veel leerlingen dagelijks mee bezig zijn en zich in thuis voelen. Kinderen groeien op in een tijd waarin film er altijd en overal is. Zelf filmpjes maken en delen op TikTok, vloggers volgen op YouTube en films kijken op Netflix of een andere streamingdienst.  

Door filmeducatie leren kinderen en jongeren kritischer en creatiever met film om te gaan, waardoor ze beter zijn uitgerust om aan onze samenleving deel te nemen. De opbrengst van filmeducatie is groot, want filmeducatie levert een rijkdom aan inzichten op over kunst en cultuur, de maatschappij, de geschiedenis en de leerlingen zelf. De leerling kan de wereld zo in een breder perspectief zien. 
 
Pilot 
In 2021 is al een pilot gedraaid op twee scholen van het scholenbestuur InNoord uit Amsterdam-Noord. Cultuurcoaches gaven wekelijks filmlessen en de leerlingen maakten prachtige eindfilms die vertoond werden in Eye Filmmuseum. Met de toekenning van de Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach kunnen de samenwerkingspartners verdergaan op de ingeslagen weg en nog meer leerlingen laten kennismaken met de kracht van film.  

Kansengelijkheid  
De Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach is erop gericht de werkdruk onder leerkrachten te verlagen en leerlingen toegang te geven tot (meer) cultuureducatie binnen- en buitenschools om daarmee de kansengelijkheid van leerlingen te bevorderen.  

 Eye Filmmuseum, Filmhub Noord-Holland, Cinekid, Taartrovers en NurLimonade Media hebben zichzelf de komende drie jaar de volgende drie doelen gesteld:  
- Meer, betere en op leerlinggerichte filmeducatie op de basisscholen in Amsterdam-Noord 
- Het ontzorgen van leerkrachten op de basisscholen van Amsterdam-Noord 
- De toegang tot naschools (filmeducatie)aanbod verbeteren 

Het AFK over de aanvraag:  
“Deze aanvraag is een duurzame, aansprekende samenwerking van een aantal sterke partijen binnen het spectrum van film, educatie en talentontwikkeling met ervaring in het onderwijs. De duurzame verbinding met twee scholen is al gelegd, en dit aantal wordt de komende drie jaar uitgebreid.”  

“Het samenwerkingsverband overtuigt in deze aanvraag. Het lesaanbod is voor de verschillende groepen helder beschreven. (...). De lessenreeksen zitten duidelijk in elkaar met een structuur en opbouw, gelieerd aan de vijf vaardigheden van de leerlijn film. De aanvraag is volledig op filmeducatie gestoeld en biedt daarmee een verdieping van het aanbod cultuureducatie op de scholen. De kunstdiscipline wordt daarbij in al zijn aspecten benaderd en de cultuurcoaches zijn vaardig in veel disciplines, genres en werkvormen. Er wordt daarbij een duidelijk onderscheid gemaakt in geschikte activiteiten voor kleuters, voor leerlingen van groep 3 tot en met 7 en activiteiten voor groep 8.  

De voorbeelden spreken tot de verbeelding en getuigen van goede aansluiting op de leefwereld van de leerlingen. (...) Op de reeds genoemde scholen worden veel leerlingen bereikt die een risico hebben op een onderwijsachterstand.” 

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op