Over ons

Filmhub Noord-Holland stelt de vraag van scholen naar filmeducatie centraal en kiest voor een regionale en lokale aanpak. Met een team van 5 regio-coördinatoren spelen we lokaal in op de wensen vanuit het onderwijs.

Filmhub Noord-Holland verbindt filmeducatiepartners, deelt informatie, geeft advies en ondersteuning aan leraren en stimuleert zo filmeducatie tot in alle hoeken en gaten van de provincie Noord-Holland.

Wat wil Filmhub Noord-Holland bereiken?

Filmhub Noord-Holland stelt zich ten doel om kwantitatieve groei en kwalitatieve verbetering van filmeducatie in de provincie Noord-Holland te bereiken. Dat doet zij door:

• De zichtbaarheid van filmeducatie te vergroten met promotie, communicatie en activiteiten;

• De vraag van scholen te koppelen aan een geschikt filmeducatie-aanbod en een geschikte aanbieder;

• Initiatieven op het vlak van filmeducatie te stimuleren en te ondersteunen;

• De infrastructuur rondom filmeducatie in de provincie Noord-Holland te bevorderen;

• Deskundigheidsbevordering en kennisdeling van scholen en aanbieders te verzorgen;

• De maakcultuur van filmeducatie buitenschools te verstevigen.

Concreet aan de slag met filmeducatie op school

Filmhub Noord-Holland gaat in 2021-2023 Noord-Hollandse scholen concreet ondersteunen om hen een stap verder te helpen om filmeducatie op hun school te laten groeien en bloeien. We hebben de keuze gemaakt voor een aantal speerpunten waaruit scholen uit kunnen kiezen:

Primair Onderwijs

 1. Een lessenreeks filmeducatie uitzetten van groep 1 tot en met 8;

 2. Filmeducatie inzetten om laaggeletterdheid te verbeteren (met bibliotheken);

 3. Het maken van een 8e groep eindfilm (in plaats van eindmusical);

 4. Filmfaciliteiten inzetten in de klas met een leskist die je kunt lenen van de Filmhub;

 5. Een filmproject met een thema in gang zetten (denk aan een klimaat- of erfgoed thema);

 6. Deskundigheidsbevordering van team of co-teaching van leerkrachten.

Voortgezet Onderwijs

 1. Leerlijn uitzetten in leergebied CKV (optioneel: met eindexamenvak film);

 2. Deskundigheidsbevordering van team of co-teaching van docenten;

 3. Met filmeducatie je onderwijsprogramma vernieuwen, zoals documentaires maken of korte filmopdrachten in de klas;

 4. Filmfaciliteiten inzetten in de klas met een mobiel videolab die je kunt lenen van de Filmhub;

 5. Een themagericht of vakoverstijgend project in gang zetten;

 6. Een eigen scholierenfestival vormgeven.

Volg ons op