Een jaar lang filmeducatie op 9 basissscholen in Heiloo

Leestijd ca. 4 minuten

Maaike

Filmhub Noord-Holland

Hoe introduceer je filmeducatie tegelijkertijd op negen basisscholen in een dorp? In Heiloo gingen ze je voor.

Negen basisscholen in Heiloo starten gezamenlijk met filmeducatie

In schooljaar 2022-2023 hebben maar liefst 9 basisscholen op initiatief van CMK-projectleider Marlies van Winkel gezamenlijk gewerkt aan filmeducatie. De samenwerking was zowel inhoudelijk als praktisch: het plaatselijke theater verzorgde de filmvertoningen, Sunil Mokkenstorm, vakdocent uit de directe omgeving gaf teamtrainingen en de lessen aan de leerlingen en de Jet Smit van Filmhub Noord-Holland ondersteunde met expertise. Een mooie samenwerking waar de scholen verder op gaan bouwen.

Wil je ook aan de slag met film in je klas? Neem contact met ons op

Bekijk de video waarin Marlies en twee leerkrachten vertellen over dit project

Marlies van Winkel - CMK coördinator over dit project

Ik heb de afgelopen jaren met alle scholen de EVI monitor ingevuld, waarmee je huidige stand van cultuuronderwijs op school in kaart brengt. Wat mij op viel: niemand deed tot dan toe iets met film. Scholen in Heiloo leggen elk jaar de focus op een ander discipline, dat pakken ze gezamenlijk aan in een de ABC-werkgroep. Daar heb ik voorgesteld film eens als discipline te nemen. De behoefte van de school lag bij een bioscoop bezoek en zelf aan de slag gaan met films maken. Daarvoor was eerst een teamtraining op school nodig om te leren hoe je apparatuur bedient en hoe je edit en dat soort productionele en technische zaken. Film is in die zin anders dan andere disciplines omdat het vooral gaat over kijken. Wat zie je op beeld, welke betekenis heeft het voor jou, als jij de maker bent, wat is dan jouw boodschap en welke beelden kies je daarbij. Het heeft in zekere zin een overlap met beeldende kunst, alleen is het beeld dan statisch. De samenwerking met de scholen is goed verlopen, er is een sterk netwerk, met een vaste werkwijze, dat helpt natuurlijk bij een dergelijke grote aanpak. Maar de samenwerkingspartners op het gebied van film waren allemaal nieuw voor de scholen en dat is ook goed verlopen. Het plaatselijke theater dat de filmvertoningen verzorgde, een vakdocent die in het dorp bleek te wonen en perfect aansloot bij de doelgroep en inhoud, de Filmhub die met expertise ondersteunde. Dat is een mooie samenwerking geworden waar de scholen verder op kunnen bouwen. De afsluiting op de scholen, het moment waarop je ziet wat er allemaal gebeurd en gemaakt is en hoe trots leerlingen zijn. Vooral de documentaire-filmpjes die zij zelf maakten zijn mij bijgebleven, omdat dat zo persoonlijk is, eigen verhaal zelf gefilmd, echt een mooi document voor later. Het heeft mij geholpen vanuit de drie peilers maken – meemaken – betekenis aanbod te maken en aan te bieden, samen met lokale cultuuraanbieders. Dat heeft gezorgd voor een scala van mogelijkheden en ervaringen. Er is nu een goede basis gelegd voor de scholen om verder te werken aan film vanuit hun eigen vragen.

Interesse op ook film te introduceren op school? Laat het ons weten!

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op