Filmhub Oost: aanjager van filmeducatie!

Wij maken ons sterk om film een structurele plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. We zijn ervan overtuigd dat filmeducatie van groot belang is in de 21ste eeuw en daarmee structureel onderdeel zou moeten zijn van het onderwijscurriculum.

Filmhub Oost zet in op een regionaal netwerk voor filmeducatie, waarin intensief wordt samengewerkt met provinciale en stedelijke cultuureducatieve bemiddelaars, aanbieders, het onderwijs én het landelijke netwerk. Samen leiden we nieuwe generaties op tot kritische kijkers en makers, oftewel beeldbewuste burgers.

Een aantal sterke kernpartners werkt mee aan het bereiken onze doelen, of helpen ons door middel van financiële ondersteuning. Deze partners zijn het Nederlands Filmfonds, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, LUX Nijmegen en Concordia Enschede.

Wat is Filmeducatie?

We definiëren filmeducatie als het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Leerlingen geven betekenis aan wat ze zien of maken, door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren. Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? Waarom vind je de film rechtvaardig of juist representatief? Waarom vertel je jouw verhaal in deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel jouw boodschap? Door zulke vragen te beantwoorden, geven leerlingen betekenis aan de film die ze zien of maken, waarbij ze ook een kritische blik op film ontwikkelen. De term ‘film’ vatten we daarbij breed op: film is bewegend beeld dat (doorgaans) met geluid wordt gepresenteerd in de vorm van animatiefilms, speelfilms, korte films, documentaires en tv-series. Games, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media- video’s rekenen we ook tot film

Wat doen we?

  • wij jagen de vraag van het PO & VO naar filmeducatie aan in de provincies Gelderland en Overijssel;

  • wij versterken het bestaande filmeducatieve aanbod;

  • wij brengen vraag en filmeducatief aanbod samen;

  • wij brengen succesfactoren voor verankering van filmeducatie in kaart;

  • wij bouwen verder aan een regionaal filmeducatie netwerk van onderwijs, aanbieders en cultuurbemiddelaars;

  • wij brengen filmeducatie in beeld voor het onderwijs, cultuurbemiddelaars en het filmeducatieve veld.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Heb je vragen over filmeducatie? Ben je leraar en wil je meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie in de klas? Of ben je benieuwd hoe andere leraren dit aanpakken? Ben je aanbieder van filmeducatie en zoek je naar expertise en meer aansluiting bij het onderwijs? Via de nieuwsbrief en LinkedIn krijg je de laatste nieuwtjes, praktische tips en inspirerende voorbeelden. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw input! Zijn we iets vergeten? Of heb je zelf een goed idee? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@filmhuboost.nl

Neem contact op
Volg ons op