Filmeducatie & speciaal onderwijs

Filmeducatie is het bewust kijken, onderzoeken en maken van beeld. Maar hoe begin je daarmee? Wij helpen je op weg!

Neem contact met ons op!

Evenement Filmeducatie & Speciaal Onderwijs

Op 9 juni 2023 organiseert Filmhub Zuid-Holland een evenement die in het teken staat van filmonderwijs voor leerlingen van het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Wil je je verdiepen in de kansen die kunsteducatie, en in het bijzonder filmeducatie, biedt voor leerlingen in het (v)so?

Meld je dan aan!

Terugblik: Speciaal Onderwijs 2021/2022

Hoe ziet het filmeducatie aanbod op het speciaal onderwijs er op dit moment uit? Is dit toereikend genoeg? Zijn er mogelijkheden om het aanbod fysiek en conceptueel toegankelijker te maken voor deze diverse doelgroep leerlingen? Dit was ons startpunt voor het schooljaar '21/'22 om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van filmeducatie voor leerlingen op het speciaal onderwijs.

Neem een kijkje in het proces

Scènes uit het Speciaal Onderwijs

Filmhub Zuid-Holland is het schooljaar 2021/2022 begonnen met de werkgroep Speciaal Onderwijs. Woensdag 8 september 2021 kwam de werkgroep voor de eerste keer samen om kennis te maken en de ambities voor de komende periode uit te spreken.

Lees hier meer over de eerste sessie

Volg ons op