Filmeducatie & speciaal onderwijs

Filmeducatie is het bewust kijken, onderzoeken en maken van beeld. Maar hoe begin je daarmee? Wij helpen je op weg!

Neem contact met ons op!

Hoe steekt het speciaal onderwijs in elkaar? En wat zijn de mogelijkheden op het gebied van filmonderwijs voor en met leerlingen van het speciaal onderwijs?

Op 9 juni 2023 organiseerde Filmhub Zuid-Holland een evenement die in het teken stond van filmonderwijs voor leerlingen van het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs.

Tijdens de middag deelden we bevindingen uit recente projecten, voerden we gesprekken met leerkrachten en educatoren en zijn we aan de slag gegaan met praktische handvatten die ingezet kunnen worden bij het vormgeven van een filmles(senreeks). Met in het bijzonder aandacht voor de doelgroep leerlingen cluster 3 en 4.

Terugblikken of was je er niet bij en wil je een impressie van de middag? Bekijk dan de aftermovie!

Aftermovie Evenement Filmeducatie & Speciaal Onderwijs

Benieuwd welke onderwerpen er aan de orde kwamen op 9 juni?

Lees hier het verslag!

Prikkelgevoelig programmeren

Zoals autisme, AD(H)D, en hoogsensitiviteit komt prikkelgevoeligheid voor bij alle onderwijs doelgroepen, maar het is een vaker voorkomend verschijnsel op het speciaal onderwijs. Bij het ontwikkelen van een kunstles voor leerlingen van het speciaal onderwijs is het daarom de moeite waard om rekening te houden met elementen die prikkelgevoeligheid in de hand kunnen werken.

Lees hier meer

Filmeducatie voor Speciaal Onderwijs

Filmhub Zuid-Holland heeft zich gedurende twee jaar met een werkgroep verdiept in het speciaal onderwijs en geïnventariseerd welke kansen benut kunnen worden om filmeducatie een duurzame plek te geven op het (v)so. De resultaten van dit traject lees je in de publicatie Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs.

Lees de publicatie hier

Terugblik: Speciaal Onderwijs 2021/2022

Hoe ziet het filmeducatie aanbod op het speciaal onderwijs er op dit moment uit? Is dit toereikend genoeg? Zijn er mogelijkheden om het aanbod fysiek en conceptueel toegankelijker te maken voor deze diverse doelgroep leerlingen? Dit was ons startpunt voor het schooljaar '21/'22 om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van filmeducatie voor leerlingen op het speciaal onderwijs.

Neem een kijkje in het proces

Scènes uit het Speciaal Onderwijs

Filmhub Zuid-Holland is het schooljaar 2021/2022 begonnen met de werkgroep Speciaal Onderwijs. Woensdag 8 september 2021 kwam de werkgroep voor de eerste keer samen om kennis te maken en de ambities voor de komende periode uit te spreken.

Lees hier meer over de eerste sessie

Volg ons op