Missie Filmhub Zuid-Holland

Ten behoeve van de verankering van filmeducatie in het onderwijs in Zuid-Holland werkt Filmhub Zuid-Holland nauw samen met bemiddelaars, aanbieders/locaties en scholen.

Ben je een leraar? Klik dan hier!

Filmhub Zuid-Holland leert leerlingen over de kracht en pracht van film!

Swipend en scrollend omringen kinderen en jongeren zich de hele dag met film. Ze beleven, maar missen vaak de juiste woorden om de beelden goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden. Filmhub Zuid-Holland, expertisecentrum voor filmeducatie, leert leerlingen over de kracht van bewegend beeld en de duizenden zichtbare en onzichtbare keuzes die achter elk beeldverhaal zitten. We zijn verbinder, wegwijzer en aanjager voor het onderwijs én het culturele veld. Leer film spreken!

Gelijk aan de slag!

Ben je aanbieder, locatie of cultuurbemiddelaar?

Klik dan hier!
Volg ons op