Filmeducatie voor het speciaal onderwijs

Leestijd ca. 10 minuten

Zuid-Holland

Filmhub Zuid-Holland

Films, series, vlogs, TikTok-video’s: beeldtaal speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van kinderen en jongeren, en filmeducatie leert kinderen daar betekenis aan te geven. Door ze te leren hoe deze beelden te evalueren, te plaatsen binnen een bredere maatschappelijke context en ook zelf te gebruiken om een eigen verhaal te vertellen. Het begrijpen en weten in te zetten van beeldtaal geeft kinderen meer inzicht in de wereld om hen heen én biedt ze de kans om iets van zichzelf aan de wereld te zien.

Een vaardigheid die voor alle kinderen van waarde is. Ook voor kinderen die door een fysieke of verstandelijke beperking of sociaal-emotionele problemen meer begeleiding nodig hebben om te komen tot leren en daarom onderwijs volgen op het speciaal- of voortgezet speciaal onderwijs. Uit de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs (2019) blijkt echter dat er op weinig (v)so scholen structureel aandacht wordt gegeven aan film of media. Daar is dus ruimte voor verbetering!

Filmhub Zuid-Holland heeft zich daarom gedurende twee jaar met een werkgroep verdiept in het speciaal onderwijs en geïnventariseerd welke kansen benut kunnen worden om filmeducatie een duurzame plek te geven op het (v)so. De resultaten van dit traject lees je in de publicatie Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs.

Lees Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs voor inzicht in het (voortgezet) speciaal onderwijs, voor makkelijk inzetbare tips om passend filmonderwijs te verzorgen en voor voorbeelden van film-lesprogramma’s die op maat zijn ontwikkeld voor leerlingen van het (v)so.

Naar de publicatie

Heb je interesse in een gedrukt exemplaar van deze publicatie, mail ons dan via onderstaande button!

Stuur mij een exemplaar!

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op