Kick-off: #mbointhepicture

Leestijd ca. 2 minuten

Zuid-Holland

Filmhub Zuid-Holland

Filmhub Zuid-Holland heeft de ambitie om film(educatie) een structurele plek te geven in het mbo-onderwijs. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij een divers gezelschap uitgenodigd van cultuuraanbieders, cultuurbemiddelaars, docenten en studenten. Van tevoren zijn er individueel gesprekken gevoerd om te kijken hoe deze doelgroep denkt over mbo en filmeducatie. Hieruit zijn bepaalde do’s en behoeftes uit voortgekomen. Om alle koppen dezelfde kant op te krijgen, was de wens voor een gezamenlijke bijeenkomst.

Op maandag 11 april was het dan uiteindelijk zover: de kick-off bijeenkomst van #mbointhepicture ging van start. De aanwezigen waren:

  • Clara Linders van KC-R

  • Kim Schonewille en Alyssa Schrauwen van IFFR

  • Joost Hengeveld van Movies that Matter

  • Noël Sies van Cultuurschakel

  • Marco van WedoWe

  • Tiffany Silos, mbo-student Marketing en Communicatie en stagiaire bij Filmhuis Den Haag

  • Maarten van Vliet, Filmdocent

  • Eveline van Stuijvenberg, Kavita Bachasingh en Marleen van der Zwet van Filmhub Zuid-Holland

Inhoud rondetafelgesprek

Het gesprek begon met een introductie van ons allen en ging daarna door op de inhoud. Er werden ook twee filmpjes getoond van mbo-studenten hoe zij denken over hoe film zou kunnen bijdragen tijdens hun opleiding. Onze stagiaire en mbo-student Tiffany is zeer enthousiast over kunst en cultuur, maar hoe bereik je juist die student die hier niets mee heeft?

De discussie ging vervolgens meer over cultuureducatie in het algemeen op het mbo. Hoe zorgen we ervoor dat het niet iets wordt dat wordt opgelegd, maar dat juist kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de student.

Hoe nu verder?

Iedereen was zeer enthousiast na deze bijeenkomst. Een vervolgsessie staat dan ook zeker op de planning. Cruciaal is wel dat er mbo-docenten aanwezig zijn. Om een breder en structureel draagvlak te krijgen, behoort het creëren van een werkgroep (met o.a. docenten, leerlingen, bestuur en cultuuraanbieders) tot één van de mogelijkheden. Wanneer film/cultuur een vaste plek krijgen in de beleidsplannen is de intensieve betrokkenheid van docenten zeer belangrijk. Ook i.v.m. tijd en ruimte binnen de lessen. Wanneer je leraren mee hebt, bereik je de leerlingen!

Wil je meer informatie over #mbointhepicture?

Neem contact met ons op!
Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op