MBO

Filmeducatie is het bewust kijken, onderzoeken en maken van beeld. Hoe kan filmeducatie het beroepsonderwijs verrijken?

Filmeducatie en mbo

De relevantie van filmeducatie en mediawijsheid in het mbo wordt steeds groter. Jonge mensen consumeren meer beeld dan ooit tevoren. Hoe mooi is het als je daar meer kennis over hebt? Bewuster kijken én weten hoe je er gebruik van kunt maken. Film trekt meer aandacht dan een lap tekst, dus wordt studenten steeds vaker gevraagd om ‘even een filmpje’ te maken. Maar weten ze wel hoe dat moet?

Film is een middel om het wereldbeeld van jongeren te verbreden. Door het kijken van diverse films uit verschillende tijden, culturen en genres, maken studenten kennis met nieuwe ideeën, waarden en perspectieven die wellicht anders buiten hun bereik blijven. Door flexibel te zijn en rekening te houden met de verschillende achtergronden en ervaringen van studenten, sluit je aan op individuele leerbehoeften en interesses van de studenten. Daarnaast is creativiteit relevant voor het functioneren op de werkvloer, op school en als mens. Creatief denken is immers een competentie die in elk vakgebied belangrijk is, dus ook absoluut voor mbo'ers!

"Creativiteit is een grote kracht, die we nodig hebben om met alle veranderingen om te kunnen gaan. Cultuur kan bijdragen aan de opgaven waarvoor we in Nederland staan." Staatssecretaris Gunay Uslu in meerjarenbrief 2023-2025 ‘De Kracht van creativiteit'

Voorwaarden voor succesvolle filmeducatie

Film biedt een laagdrempelige en veilige manier om jongeren te betrekken bij kunst, cultuur en burgerschap. Waar theater of literatuur soms te ver van hun bed is, geeft film en media een gemakkelijke ingang tot cultuur en creativiteit. Ook zijn er in Nederland meer filmzalen, dan bijvoorbeeld muziekpodia en theaterzalen. Dat biedt kansen! Daarnaast zijn veel docenten de afgelopen tijd digitaal vaardiger geworden en hebben ontdekt wat film in de les kan doen. Dus waarom zou je eigenlijk als aanbieder niet met het mbo aan de slag?!

In een brainstorm met verschillende mbo-studenten, hebben we een lijst met tips opgesteld voor (film-)vertoners / aanbieders:

Tips voor aanbieders

Download hier een lijst met adviezen voor filmvertoners (en andere aanbieders). Opgesteld samen met studenten, docenten en educatoren.

Download

De belangrijkste tips:

  • Maak het relevant voor de opleiding.

  • Zorg ervoor dat het programma gedragen wordt door enthousiaste schooldocenten. Zonder actieve docent gebeurt er niks!

  • Tijdstip: onder schooltijd en de vertoning dichtbij school.

  • Maak de meerwaarde duidelijk voor de student en beroepsopleiding.

  • Sluit aan bij de belevingswereld: dat mag best serieus, maar houd rekening met de spanningsboog en type jongeren (dus: kort, actief, leuk).
    Mbo’ers zijn doeners!

Enne... ben jij een enthousiaste mbo-docent en wil je met film aan de slag? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde filmtheater en probeer het uit! De filmhubs helpen je graag met advies.

MBO in the picture

Welke mogelijkheden zijn er voor film en media in het mbo? Filmhub Zuid-Holland zocht het uit, samen met de studenten. Met drie geweldige stagiaires organiseerden we een inspiratie-event 'MBO in the picture'. Want natuurlijk willen mbo'ers meer doen met film en media, maar vooral op een manier die actief, kort en leuk is.

Bekijk ons verslag

Wat is filmeducatie?

Filmeducatie op school... Hoe pak je dat aan? De vijf vaardigheden van filmeducatie zijn een goed startpunt: beleven, verwoorden, onderzoeken, analyseren en creëren. Via deze vaardigheden kun jij simpel de filmervaring van jouw studenten verrijken!

Naar de doorlopende leerlijn film

Aanbod voor mbo

Naar al het aanbod
Volg ons op