Missie en visie

Met filmeducatie krijgen leerlingen alle vaardigheden mee die ze nodig hebben om te participeren in een maatschappij waarin beeldcultuur leidend is. Daarom zetten meer dan 200 betrokken film- en onderwijsprofessionals zich in om filmeducatie een structurele plek te geven in het onderwijs, met als doel dat alle leerlingen film leren spreken.

Waarom

Wie de taal van film beheerst, zet en ziet de wereld en zichzelf in een rijker perspectief. Geef aan de filmbelevenis een betekenis. Dat is de magie van film.

Hoe

Als netwerk vieren we de kracht van film en verbinden wij onze expertise om leerlingen door heel Nederland film te leren spreken. Dat start bij het bewust inzetten van film in het onderwijs. 

Wie

Wij zijn een inspirerend landelijk en regionaal netwerk van meer dan 200 onderwijs- en film professionals. Samen werken we aan beleid, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en promotie.

Vind films, lessen, workshops en schoolvoorstellingen

Naar al het aanbod
Volg ons op