Proeftuin Friesland

Leestijd ca. minuten

Noord

Filmhub Noord

In elke provincie van Filmhub Noord is een Proeftuin: een intensieve samenwerking tussen een school, een steuninstelling en een of meerdere aanbieders (bijvoorbeeld een filmdocent, -theater of –festival). De vraag van de school is leidend. Wat is er nodig om filmeducatie naar een ander plan te tillen, zijn er aanknopingspunten in het curriculum, de identiteit van de school en de dagelijkse lespraktijk? Welke plek heeft film en filmeducatie nu en welke interventie zorgt ervoor dat die plek steviger, beter en structureler wordt? In Friesland is het eindresultaat van het eerste jaar van de Proeftuin een aantal inspirerende onderwijsprogramma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies en aanbieders.

Film is Fake

Deze lesmethode is ontwikkelt door Mirjam de With voor groep 6,7, en 8. Deze lessenreeks bestaat uit drie volledige lesdagen, maar elk blokje kan ook als losse oefening gegeven worden.

Deel 1: Animatie centraal

  • De leerlingen leren dat film een optische illusie is voor het oog. Eigenlijk bestaat bewegend beeld uit 25 foto’s per seconde. Omdat ons oog maar 12 losse foto’s per seconde kan onderscheiden, lijkt het alsof het beeld beweegt. Vanuit deze theorie gaan ze zelf een stopmotion animatiefilm te maken.

Deel 2: Dramatische structuur filmverhaal

  • Deel twee neemt de leerlingen aan de hand van documentaires mee naar de dramatische structuur van filmverhalen. Hoe is een goed verhaal opgebouwd? Wat wordt de kijker verteld in het begin, het midden en het eind? Waarom moet een interessante hoofdpersoon altijd een probleem of een grote wens hebben? De leerlingen leren verhalen vertellen en gaan vervolgens aan de slag met de vraag: ‘stel er zou een documentaire over jou leven gemaakt worden? Waar zou die dan over gaan?’

Deel 3: De invloed van het camerastandpunt

  • Tot slot laat je aan de hand van fictiefilms zien hoe het kiezen van een camerastandpunt invloed heeft op het verhaal. En hoe de filmmaker op die manier de blik van de kijker leidt. Bovendien leren de leerlingen over acteren en subtekst. Bijna nooit zegt iemand letterlijk wat hij echt bedoelt. In de laatste opdracht verfilmen de kinderen in groepjes een scène waarbij zij gebruik maken van al deze technieken om het verhaal te vertellen.

Geschiedenis & filmeducatie

De docentenhandleiding Geschiedenis & filmeducatie is ontwikkelt door Emile Frowijn en is bedoeld voor 3e jaars en hoger van havo en vwo. Het doel van de lessenserie is leerlingen kritisch te leren kijken naar een historische (film)verbeelding, om zo de filmbelevenis meer betekenis te geven. Hierbij bestuderen de leerlingen de historische periode die de inspiratie vormde voor de filmmaker. Het doel is leerlingen bewust te maken van verschillen tussen de historische werkelijkheid en de verbeelding daarvan, om vervolgens vragen te stellen als: waarom heeft de filmmaker deze keuzes gemaakt? En wat doet dit met mij als kijker?

Deel artikel op

Bekijk ook eens

Bekijk alle artikelen
Volg ons op