Onderzoek en publicaties

Dit is filmeducatie

Filmeducatie is bewust kijken, maken en onderzoeken van film We definiëren filmeducatie als het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Leerlingen geven betekenis aan wat ze zien of maken, door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren. Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? Waarom vind je de film rechtvaardig of juist representatief? Waarom vertel je jouw verhaal in deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel jouw boodschap?

Bekijk onze publicaties en leerlijn

Rapportage | Verankeren van filmeducatie

Structurele verankering in het onderwijs is de missie van Netwerk Filmeducatie en de zes filmhubs. Maar wat betekent structurele verankering? Waar staan we nu en welke veranderingen zien we graag over vijf of tien jaar? In 2021 onderzochten we de stand van zaken op het gebied van filmeducatie in Nederland. Dit rapport van Emiel Copini is een vooronderzoek en vormt de basis om de verankering te meten. Het vooronderzoek is uitgevoerd in de periode juli – november 2020.

Lees het rapport van Emiel Copini

Kunstzone: Leer film spreken!

Kunstzone No. 1, hét tijdschrift over kunst- en cultuureducatie, stond afgelopen januari volledig in het teken van filmeducatie. Deze digitale uitgave van Kunstzone maakten we zodat iedereen over filmeducatie kan lezen. Het E-zine viert de kracht van film met links naar korte films, docu’s en lesmateriaal.

Lees het e-zine

Visie NFE: Dit is filmeducatie!

Wat is filmeducatie, wat verstaan we onder film en wat is het belang van filmeducatie binnen het onderwijs? Je leest het in Dit is filmeducatie! Met deze publicatie maken wij, het Netwerk Filmeducatie, lerarenopleiders, schoolbesturen, onderwijskundigen, pedagogisch ontwikkelaars en andere educatie-experts in het po en vo, bekend met filmeducatie.

Lees de publicatie

De nieuwe doorlopende leerlijn film

Op 24 september 2020 lanceerden we onze nieuwe doorlopende leerlijn film. Het is een leerlijn voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar, met leerdoelen en vaardigheden voor alle onderwijsniveaus. In het primair onderwijs sluit de leerlijn aan bij kunstzinnige oriëntatie en in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bij de exameneisen van de vakken KUA en CKV.

Bekijk de leerlijn

Algemene beelddidactiek: 'Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet'

Een visie op en praktische handvatten voor algemene beelddidactiek in de lerarenopleidingen. Gepubliceerd in VELON - tijdschrift voor lerarenopleiders, 41(3) 2020 en geschreven door David Geneste, lerarenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lees het artikel

Hoe kinderen films en series consumeren | Onderzoek Deens Filminstituut

Wist je dat 7-14-jarigen prioriteit geven aan naar de film gaan boven social media wanneer ze de keuze krijgen? Of dat ze net zo vaak naar de bioscoop gaan als volwassenen, of dat de helft bijna elke dag tv-series kijkt? Een recent onderzoek van het Deense Filminstituut over het bekijken van films en tv-series door Deense kinderen is beschikbaar in het Engels.

Lees het onderzoek

Evaluatieonderzoek Pilot Impuls Filmeducatie

Met de impulsregeling filmeducatie van OCW heeft het Netwerk Filmeducatie sinds 2019 belangrijke stappen kunnen maken om filmeducatie dichtbij de leraar te brengen. De komst van de zes filmhubs hebben hieraan bijgedragen. De opbrengsten van de ontplooide activiteiten in 2019, tevens pilotjaar, zijn in kaart gebracht door het onderzoeksbureau Significant APE.

Lees het evaluatieonderzoek

Toolbox voor het evaluatieonderzoek Pilot Impuls Filmeducatie

Voor het evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van een toolbox die bestaat uit verschillende onderdelen die gedurende de looptijd van de Impuls Filmeducatie konden helpen doelgericht te evalueren en in bredere zin te leren hoe de effectiviteit van de impuls kan worden vergroot. De toolbox bevat een overzicht van de inhoud, een achtergronddocument dat ingaat op de Theory of Change achter de Impuls Filmeducatie (ToC), handreikingen voor het Landelijk Netwerk Filmeducatie en voor de regiohubs en een evaluatiekader (EK).

Bekijk de toolbox

Behoefteonderzoek docenten Motivaction

Motivaction heeft in opdracht van het Netwerk Filmeducatie onderzoek gedaan naar de behoeften van docenten in het funderend onderwijs op het gebied van filmeducatie. Ook is er gekeken naar welke mogelijkheden het Netwerk Filmeducatie om aanbieders te ondersteunen in het laten aansluiten van aanbod en communicatie op de wensen en behoeften van docenten.

Lees de onderzoeksresultaten hier

Volg ons op