FAQ

Wat is het nut van filmeducatie?

Film is overal om ons heen. Of dit speelfilms, YouTube-filmpjes of TikToks zijn. Daarom is filmeducatie erop gericht om leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs de taal van film vloeiend te leren spreken. Film biedt leerlingen de mogelijkheid zichzelf en de wereld om hen heen te leren kennen. Filmeducatie definiëren we als het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. De voordelen van filmeducatie zijn groot. Het levert een rijkdom aan inzichten op over kunst en cultuur, de maatschappij, de geschiedenis en de leerlingen zelf. Hierdoor ontdekt de leerling de wereld in een breder perspectief. Voor meer informatie kijk op: https://filmeducatie.nl/wat-is-filmeducatie


Heb ik toestemming nodig om een film op school te vertonen?

Gebruik je film- en televisiebeelden op school als onderdeel van film- of mediaonderwijs of in de context van een les? Daarvoor heb je geen toestemming nodig. Dit gebruik moet dan wel in het schoolplan zijn vastgelegd. Je hebt wel een vergunning nodig als je een film of televisieprogramma op school laat zien ter ontspanning. Dit regel je met de desbetreffende distributeur of rechthebbende.


Hoe kan ik de films in de klas inzetten?

Naast het bekijken van films met de klas is het ook van belang om in te gaan op de verschillende aspecten die betekenis geven aan het werk. Op onze site vind je verschillende opdrachten die zowel inhoudelijk, als filmisch ingaan op het gecureerde aanbod. Er is verschillend lesmateriaal beschikbaar; van digitale lessen in LessonUp tot lesbrieven en docentenhandleidingen. Zo kunnen kleuters spelenderwijs leren over verschillende filmische aspecten met Nijntje de Film, of kunnen middelbare scholieren leren over belangrijke maatschappelijke thema’s en het maken van film met de documentaire Bars. Bij sommige films bestaat (nog) geen lesmateriaal maar zijn wel heel interessant en geschikt voor in de klas! Wil je zo’n film bespreken? Of heb je behoefte aan persoonlijk advies? Neem contact met ons op via NetwerkFilmeducatie@eyefilm.nl.


Wat is LessonUp?

Op filmeducatie.nl wordt regelmatig verwezen naar lesmateriaal dat in LessonUp is ontwikkeld. Met LessonUp "geef je gevarieerde interactieve lessen met video's, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen. Je betrekt jouw leerlingen nog meer bij de les en differentieert op een laagdrempelige wijze naar hun persoonlijke behoeften" (website LessonUp.com). De database bevat een grote selectie uit het online aanbod van de leden van het Netwerk Filmeducatie. Alle digitale lessen zijn terug te vinden op het LessonUp kanaal van het Netwerk Filmeducatie. Met deze lessen over film leren leerlingen goed te kijken, creatief te onderzoeken en op bewegende beelden te reflecteren, zodat ze met een rijker wereldbeeld in het leven staan.


Ik wil een Netflix-film in de klas kijken. Is dit toegestaan?

Netflix staat eenmalige vertoning van alle Netflix-documentaires toe. De term 'eenmalig' licht Netflix toe met: "meerdere vertoningen op één dag of in één week zijn niet toegestaan".

Lukt het niet om de Nexflix-film te bekijken? Mogelijk heeft dit te maken met een verbinding via VPN, gebruik een wifi-hotspot.

Lees dit artikel op de website van Netflix voor meer informatie over vertoning van Netflix-films in de klas.


Is er een handig overzicht van alle online te bekijken films?

Op het YouTube-kanaal van het Netwerk Filmeducatie vind je een handige playlist waarop een selectie aan gratis (korte) films is te vinden. Volg deze YouTube playlist om op de hoogte te blijven van gratis en geschikte films voor filmeducatie.


Ik ben filmmaker. Kan ik mijn film publiceren op filmeducatie.nl?

Dit kan zeker! Heb je als beginnende of gevorderde filmmaker een film gemaakt en ben je ervan overtuigd dat deze geschikt is voor educatieve doeleinden? Neem contact op met ons op via netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.


Ik ben docent. Hoe kan ik helpen?

Het Netwerk Filmeducatie is voortdurend op zoek naar leraren uit het funderend onderwijs. Sta jij voor de klas en heb je affiniteit met film? Als docent kun je helpen met het testen van filmeducatie-lessen, meedenken over hoe film geïncorporeerd kan worden in de verschillende onderwijscurricula, en beoordelen of (korte) films geschikt zijn voor in de klas. Neem contact met ons op via netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.


Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie. Waar kan ik terecht?

Het Netwerk Filmeducatie adviseert onderwijs, filmbranche en andere culturele instellingen over de mogelijkheden van filmeducatie. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via een van de regionale filmhubs of netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl. Je kunt bij ons terecht voor workshops, lesmateriaal, schoolvoorstellingen en lezingen. Ons aanbod is geschikt voor schoolgroepen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo. Ook vind je op onze site inspirerende docententrainingen die je helpen om het medium film succesvol te integreren in je lespraktijk.


Volg ons op