Met je klas naar De Lieve Vrouw in Amersfoort

Tickets

Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort biedt het onderwijs programma’s die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en die hun blik op onze (beeld)cultuur en de wereld verruimen. Je kunt bij het educatieteam terecht voor zowel film- als theatereducatieve programma’s voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo.

De Lieve Vrouw biedt het voortgezet onderwijs programma’s om film beter te leren kijken, maken, delen, verbeelden en erop te reflecteren. De programma’s sluiten aan bij leer- en kerndoelen van de vakken ckv, talen, geschiedenis en maatschappijleer/burgerschap

Met leerlingen naar de film
Is een film alleen een mooi of leuk verhaal? Of wil de maker meer vertellen? En hoe werkt dat dan? Dit zijn een paar vragen waar je met je klas bij stil staat. Of misschien gaan jullie wel zelfgemaakte films bespreken! Het kan allemaal bij De Lieve Vrouw.

De Lieve Vrouw heeft programma’s op drie niveaus

Kennismaking: Bingewatch basics
Door middel van een filmvoorstelling en actieve kijkopdrachten maken leerlingen kennis met filmtaal en krijgen meer inzicht in de werking van bewegend beeld. Waar kijk je precies naar, door wie is het gemaakt en met welke boodschap, is het feit of fictie en hoe word je door het beeld gestuurd en beïnvloed?

Verdieping: Focus op film 
Een filmvoorstelling wordt gekoppeld aan een college over filmanalyse of filmkritiek om de leerlingen meer kennis over filmtaal te geven. Wat is de werking van bewegend beeld en hoe kun je film beter begrijpen? De leerlingen leren kritisch kijken en verdiepen hun reflectievermogen op de informatie die we uit beelden halen.

Masterclass: Film Next 
Ontmoet een professionele filmmaker en ga met elkaar in gesprek over zijn/haar werk. Leer meer over wie al die mensen zijn die op de aftiteling van een film staan en wat ze precies doen. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een film, zowel tijdens preproductie, productie als postproductiefase?

Aanbieder

De Lieve Vrouw

De educatiemedewerker van De Lieve Vrouw denkt graag mee over de invulling van programma’s en projecten die passen bij je school, het onderwijsniveau en de talenten van de leerlingen.

Kom je langs met je klas?
Volg ons op